اطلاعيه شماره ٣
عباس ياران هم شلاق خورد و جريمه شد!

بنا به خبر رسيده از سنندج، و حکم پیوست بيدادگاه رژيم اسلامى، کارگران نامبرده محکوم به شلاق خوردن و جريمه نقدى شدند. دراين راستا عباس یاران، یکی از کارگران که به این حکم محکوم شده،  دیروز یکشنبه به دادگاه مراجعه کرد و متاسفانه شلاق خورد و جریمه شد.

جمهورى اسلامى بايد بداند که براى اين جسارت و توحش عليه کارگران پاسخ مناسب دريافت خواهد کرد. اگر شرکت در اول مه روز جهانى کارگر و دفاع از مطالبات برحق کارگرى جرم است و در اسلام با زندان و شکنجه و شلاق و جريمه پاسخ داده ميشود، اگر پاسخ خواست آزادى و برابرى شکنجه شديد دانشجويان است، اگر گردن نگذاشتن به آپارتايد اسلامى ضد زن قمه کشى عليه زنان است، اين رژيم تنها حکم مرگ خود را امضا ميکند. به ازاى هر شلاق و هر جفتکى که برتن رنجور کارگر و انسان معترض وارد ميشود، هزاران مشت گره کرده و صداى حق طلبى براى سرنگونى اين نظام ضد کارگر و ضد زن و ضد انسان درهم مى آميزد.

مردم، کارگران، جوانان!
سرمايه را ببينيد! دولت سرمايه دارى را ببينيد! اينها همين انند. اسلامى و ملى و همه نوعش همين است: سرکوبگر و ضد جامعه و بويژه ضد کارگر و ضد آزاديخواهى و برابرى طلبى. تنها بايد اين جانيان را بزير کشيد و بنياد سرمايه دارى را درهم کوبيد. اين شلاقها برتن بردگان امروز، تنها بايد عزم طبقه ما را براى رهائى از بردگى، سرنگونى حکومت برده داران اسلامى و الغاى بردگى جزم کند.

مرگ بر سرمايه و نظام سرمايه دارى!
زنده باد همبستگى جهانى کارگران!
زنده باد سوسياليسم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ فوريه ٢٠٠٨ – ٢٩ بهمن ١٣٨٦

حکم بيدادگاه اسلامى:

Untitled-1.jpg

lkkl.jpg

اطلاعيه شماره ٢
صدیق امجدی فعال اول ماه مه، روز جهانی کارگر، را ۱۰ ضربه شلاق زدند!

بنا به اخبار دریافت شده، امروز شنبه ٢٧ بهمن، صدیق امجدی عضو کمیته هماهنگی به جرم شرکت در مراسم روز کارگر در شعبه ٢ اجرای احکام دادگاه عمومی سنندج ١٠ ضربه شلاق خورد و همچنین ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی داشت که چون ٩ روز بازداشت بود به ازای هر روز ١٥ هزار تومان را از جریمه کسر کردند و صدیق امجدی ناچار به پرداخت ٦٥ هزار تومان شد∙

این حکم وحشیانه به کارگران دیگر طیب چتائی٬ طیب ملائی٬ یدالله مرادی٬ خالد سواری٬ حبیب الله گلمکانی٬ صدیق صبحانی٬ محی الدین رجبی٬ فارس گویلیان وعباس اندریاریان ابلاغ شده است.

این توحش اسلامی تنها گوشه کوچکی از کارنامه خونین رژیم اسلامی است. مردم این قاتلين را خوب ميشناسند. از ابتدا ميشناختند. اینها آمرين و عاملين سه دهه جنايت عليه بشريت هستند. ما انتقام جو نیستیم. اما متعهد میشویم که همه این اوباش را، خامنه اى ها، رفسنجانى ها، خاتمى ها، رهبرها و مرجع ها و رئيس جمهورها، وزراء و وکلا و سردارها و حکام شرع، همه را در يک صف بلند به دادگاههاى مردمى خواهيم برد . آنجا مفصل، علنى، زنده، جلوى دوربين هاى رسانه هاى بين المللى و چشمهان ناباور مردم جهان، حقايق يکى از خونبارترين دوره هاى تاريخ قرن بيست و یکم، جنایت علیه کارگران، زنان، جوانان و مردم یک جامعه ای را از زبانشان خواهيم شنيد. آن روز اصلا دور نيست . روزی که سران این رژیم به محاکمه کشیده شوند، دور نیست. دنیا بدون این اوباش اسلامی مکان قابل تحمل تری برای زندگی خواهد بود.

کارگران، مردم آزادیخواه!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از همه شما میخواهد که این توحش اسلامی را بدون پاسخ نگذارید. متحد شوید. در مجامع عمومی کارگری خود متشکل شوید. به این بربریت اسلامی اعتراض کنید!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۶ فوریه ۲۰۰۸ – ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

اطلاعيه شماره ١
به این توحش اسلامی باید قاطعانه اعتراض کرد!

رژیم اسلامی تصمیم به اجرای حکم زندان و شلاق کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه گرفته است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این بربریت اسلامی را شدیدا محکوم میکند. جزئیات این خبر که در اطلاعیه "اتحادیه سراسری کارگران بیکار و اخراجی" آمده است به قرار زیر است:

خبر فوری
دادگاه شعبه 2 اجرای احکام درسنندج حکم جلب یکی از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه را برای اجرای حکم 91 روز زندان و ده ضربه شلاق صادر کرد

بنا بر اخبار رسیده به اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، دادگاه اجرای احکام شعبه 2 درسنندج، حکم جلب یکی از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه را برای اجرای حکم 91 روز زندان و ده ضربه شلاق به خانواده این کارگر ابلاغ کرده است.
 
با توجه به اینکه قبلا اعلام شده بود که دادگاه تجدید نظر برای هر یک از این کارگران به جای احکام زندان و شلاق، مبلغ دویست هزار تومان جریمه نقدی صادر کرده است، ابلاغ این حکم به خانواده یکی از این کارگران در حال حاضر در هاله ای از ابهام قرار دارد و برای روشن شدن مسئله قرار است این کارگران فردا صبح به وکیل خود در سنندج مراجعه نمایند تا بطور دقیق تری از این مسئله آگاهی یابند .
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 26/11/1386

کارگران، مردم آزادیخواه
نباید اجازه داد تا اوباش اسلامی با کارگران و مردم و دانشجویان معترض و جان به لب رسیده چنین وحشیانه رفتار کنند. تنها راه مقابله با چنین وضعیتی سازمان دادن اعتراض توده ای و متنوع علیه رژیم اسلامی است. این اقدام باید وسیعا توسط مجامع عمومی کارگران محکوم شود. باید گسترده ترین اعتراضات را برای مقابله عملی با این دستگاه توحش اسلامی سازمان داد. میتوان در مقابل دادگاه سنندج گسترده ترین اعتراض را سازمان داد و خواستار آزادی بدون و قید وشرط صدیق امجدی شد. باید جلوی این توحش رژیم اسلامی را گرفت!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۶ فوریه ۲۰۰۸ – ۲۷ بهمن ۱۳۸۶