تظاهرات روز جهانی کارگر در هلند

اول ماه مه 2011 روز جهانی اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان را در حالی پاس میداریم که بحران ناشی از سرمایه داری لجام گسیخته بشکل دولتی و خصوصی آن تمامی عرصه های زندگی میلیونها انسان را فرا گرفته و جامعه بحران زده  ما انسانها را در باتلاق بیعدالتی٬ فقر٬ نابرابری و فساد غرق میسازد. میلیون ها بیکار بیخانمان و گرانی و تورم بیش از حد در اکثر نقاط جهان خصوصا در کشورهای خاورمیانه و آفریقا که این کشورها خود صادر کننده نفت یکصد سی دلاری است و بر منابع بیکران نفت و گاز تکیه زده است عمق فاجعه را نمایان میسازد. حاکمان زر و زور با سیاستهای نابود کنندشان در تمامی ابعاد اجتماعی- اقتصادی- سیاسی و فرهنگی ثابت کرده اند که صلاحیت و کفایت رهبری مردم را نداشته و بایستی طرحی نو درانداخته شود. باید در اول ماه مه امسال با سر دادن شعار زنده باد سوسیالیسم به میدان مبارزه با سرمایه داری برویم؛ باید بیش از هر زمان بر اتحاد طبقاتی و انترناسیونالیستی  تاکید کرد؛ باید باريکاردهای کارگران فرانسه با باریکاردهای کارگران ترکیه در میدان تقسیم استانبول تا ایران و مصر و سوریه و عراق و یونان با شعار نه به سرمايه دارى و زنده باد سوسیالیسم متصل شوند .

اول ماه مه روز وارثان واقعی این دنیا را گرامی می داریم زیرا در اين روز طبقه ای است که با انقلابش یک دنیای آزاد و برابر را برای انسانها به ارمغان می آورد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات هلند  تمامی انسانهای آزادیخواه و برابری طلب را به شرکت در تظاهرات اول ماه مه دعوت می کند .

آدرس: Stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam
ساعت شروع: یک بعد از ظهر

کسب اطلاعات بیشتر٬ جمال ارژنگ٬ 0685322174

jamalarjang@yahoo.com

زنده باد انقلاب کارگرى !
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى !
زنده باد جمهورى سوسياليستى !
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى– تشکیلات هلند
بیست وششم آوریل 2011