میزگرد تلویزیونی علی جوادی
اعتراض علیه رژیم اسلامی در روز "قدس"


علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در یک میزگرد تلویزیونی در "کانال یک" به همراه فواد پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه و فریدون توفیقی٬ مجری برنامه٬ شرکت داشت. این میزگرد بصورت زنده پخش میشد و بمدت ٧ ساعت بطول انجامید. طی برنامه، بینندگان بسیاری به استودیو تلفن زده و سوالات خود را مطرح میکردند.
این میزگرد به مباحث متعددی، فلسفه و سیاست رژیم در روز قدس٬ سناریوهای مختلف تغییر و تحول در حکومت، جدال جناحها٬ سفر احمدی نژاد به نیویورک٬ سیاست مردم در قبال جناح های جمهوری اسلامی، چگونگی تبدیل روز "قدس" به یک روز اعتراضی گسترده علیه کلیت جمهوری اسلامی٬ کشمکش جناحهای رژیم اسلامی و بن بست جناحها و همچنین تاثیرات منطقه ای وجهانی پیروزی جنبش آزادیخواهانه مردم و استراتژی جنبش های مختلف اجتماعی در عرصه بین المللی  و غیره پرداخت.
در خلال برنامه ویدئو کلیپ هایی از تجمعات اعتراضی مردم در این ٢٧ شهریور به نمایش و بحث گذاشته شد.


دبیرخانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ سپتامبر ٢٠٠٩