تحصن و اعتصاب غذای خانواده هیوا بوتیمار در لندن در اعتراض به شرایط اسفبار زندانیان سیاسی در ایران

 

"نگذارید عمویم اعدام شود. پیامم برای عمویم این است که تا همیشه عاشقتم"

۵۲ روز از اعتصاب غذای عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار، دو روزنامه نگار در بند رژیم اسلامی، میگذرد. بنا به گفته خانواده متحصن بوتیمار، این دو روزنامه نگار چند روز قبل از ابلاغ حکم اعدامشان به مکان نا معلومی منتقل شده اند. بنا به همین گزارش منبع، همسر و خانواده هیوا ۸ روز قبل موفق به دیدار وی شده اند. این ملاقات در ستاد خبری سنندج و تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است.

خانواده هیوا بوتیمار، از تاریخ ۲۹ اوت در مقابل دفتر سازمان عفو بین الملل در لندن، دست به اعتصاب غذا زده اند و در میان بی توجهی مجامع بین الملل و خصوصا سا زمان عفو بین الملل، خود نیز در شرایط سختی بسر میبرند. ژوان ۱۲ ساله ، برادرزاده هیوا بوتیمار که به همراه برادر خردسالش شوان، به صورت نمادین در این تحصن شرکت دارد، میگوید : "من اینجا هستم تا به تمام افراد رژیم اسلامی ایران بگم که نباید هیچکس را به خاطر اعتقاداتش دستگیر کرد و اعدام کرد. نگذارید عمویم اعدام شود و پیامم برای عمویم این است که تا همیشه عاشقتم." شایان ذکر است که چادر متحصنین مورد ضرب و شتم عده ای از عناصر اوباش رژیم اسلامی قرار گرفته است. هادی بوتیمار (سخنگوی کمپین) برادر هیوا بوتیمار، اعلام داشت که "هدف ما نجات هیوا و عدنان از مرگ و اعتراض به احکام اعدام در ایران میباشد".

نمایندگان حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان با حضور در محل کمپین، ضمن حمایت قاطعشان از درخواستهای این کمپین، تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن متحصنین به شکستن اعتصاب غذا و ادامه مبارز به گونه ای دیگر تا موفقیت کمپین، ابراز داشتند. نمایندگان حزب همچنین از خانواده این عزیزان در خواست کردند تا از عدنان و هیوا بخواهند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. نمایندگان حزب اعلام کردند که مسئولیت هر گونه صدمه جانی به این عزیزان متوجه رژیم آدمکشان اسلامی است. اما مبارزه برای آزادی این عزیزان و تمامی دستگیر شدگان باید به طرق اصولی و انسانی به پیش برده شود. اعتصاب غذا راه حل نیست.

امروز، دوشنبه ۳ سپتامبر نیز تظاهراتی در مقابل سازمان عفو بین الملل و در محل کمپین نجات جان هیوا بوتیمار و عدنان حسن پور، برگزار شد. ما از تمامی نیروهای آزادیخواه و انساندوست میخواهیم که مبارزه خود برای آزادی عدنان و هیوا و تمامی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی را گسترش دهند.


حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد انگلستان

۳ سپتامبر ۲۰۰۷