کارگران برده نیستند!

صدور حکم زندان و شلاق کارگران سقز را قویا محکوم میکنیم.

 

بر اساس گزارش آژانس خبری موکریان، شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی شهر سقز پنج فعال کارگری این شهر به نام های عطا الله حسینی، رحیم حسینی، کامل حکیمی، خالد بیخالی و انور حسین زاده را به حبس محکوم کرده است. این کارگران به اتهام "اخلال در نظم عمومی" به نود و یک روز حبس و چهل ضربه شلاق به مدت سه سال تعلیق محکوم شده اند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری دستگیری، محاکمه و صدور چنین احکام ضد انسانی و قرون وسطایی را شدیدا محکوم میکند. کارگران برده نیستند! حزب از تمامی تشکلات و اتحادیه های کارگری و همچنین کلیه مدافعان حقوق مدنی و انسانی میخواهد که در مقابل صدور این احکام ضد انسانی، که قبلا نیز برای ۱۱ تن از فعالین اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار سنندج صادر شده بود، قویا ایستادگی و این احکام و رژیم اسلامی را محکوم کنند.

حزب خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی است. حزب از کلیه کارگران مبارز میخواهد که بمنظور مبارزه برای لغو این احکام ضد انسانی به مبارزه جهانی علیه اعدام – علیه رژیم صد هزار اعدام بپیوندند.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷ – ۵ مهر ۱۳۸۶