اطلاعیه پایانی پلنوم سوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری

پلنوم سوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تاریخ ۲۹ ژوئن تا اول ژوئیه ۲۰۰۸ با شرکت اکثریت اعضای کمیته مرکزی، و تعدادی از کادرهای حزب بعنوان ناظر، برگزار شد. پلنوم با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم و بیاد منصور حکمت و پخش سرود انترناسیونال کار خود را آغاز کرد. ابتدا آئین نامه پلنوم تصویب و هیات رئیسه انتخاب شد. سپس دستور جلسه بدینقرار به تصویب رسید: افتتاحیه، دورنما و موقعیت ویژه حزب، گزارش و بررسی عرصه های مختلف فعالیت حزبی در فاصله دو پلنوم ۲ و ۳، قطعنامه ها، حزبیت، سازماندهی و سبک کار حزبی، انتخابات و اختتامیه.

در مبحث افتتاحیه، دورنما و موقعیت ویژه حزب، علی جوادی با نگاهی به فعالیت یک ساله حزب بر ویژگی ها و تفاوت های حزب با سایر جریانات کمونیست کارگری تاکید گذاشت و توجه پلنوم را به مساله کلیدی چگونگی اجتماعی شدن حزب جلب کرد. او تاکید کرد که راه اجتماعی شدن حزب نه چرخش به راست و رقیق کردن رادیکالیسم مان، نه ائتلاف با جریانات غیر کمونیست کارگری، بلکه جلب و جذب رهبران عملی و رادیکال سوسیالیست طبقه کارگر به حزب است.

سپس رفقای شرکت کننده هر یک نظرات خود را در این زمینه مطرح کردند. بر نقش مهم حزب اتحاد کمونیسم کارگری در برافراشته نگاه داشتن پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت، برقراری ارتباط گسترده با جنبش کارگری، شرکت در امر سازماندهی مبارزه طبقه کارگر و مبارزه با سکتاریسم طی یک سالی که از حیات حزب میگذرد، تاکید کردند. رفقا همچنین اعلام کردند که حزب باید بر تفاوتهای خود و نقد گرایشات دیگر و توده ای کردن رادیکالیسم کمونیسم کارگری تاکید کند و با تمرکز بر مسائل و معضلات جنبش کارگری، توجه به جنبش های اجتماعی پیشرو و جلب و جذب رهبران عملی این جنبشها فعالیتش را پیش ببرد.

در مبحث گزارش عرصه های فعالیت حزب، مسئولین هر عرصه گزارش خود را به پلنوم ارائه دادند و در مورد نقاط ضعف و قدرت حزب در هر عرصه صحبت و توجه حزب را به ملزومات رفع نواقص جلب کردند. رفقا سیاوش دانشور در مورد تبلیغات، نسرین رمضانعلی و شراره نوری در مورد کمیته سازمانده، آذر ماجدی تشکیلات خارج کشور، سیروان قادری دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، سعید مدانلو و شهلا نوری در باره امور مالی، مجید پستنچی در مورد وب سایت حزب و سایر امور این عرصه ها به پلنوم گزارش دادند. رفقا تاکید کردند که یک نقطه ضعف اصلی حزب که به مانعی برای گسترش فعالیت های حزب بدل شده است، ضعف بنیه مالی حزب است. پلنوم متعهد شد که تلاش جدی خود را معطوف رفع این مانع سازد و با تمام قوا برای گسترش امکانات مالی حزب بکوشد.

سیاوش دانشور در گزارش خود اعلام کرد که نشریه برای یک دنیای بهتر به یکی از پرخواننده ترین نشریات سازمانی بدل شده است. درخواست علاقمندان در ایران و خارج برای دریافت نشریه، بالارفتن مراجعه به سایت حزب برای دریافت نشریه و نامه های بسیاری که برای نشریه میرسد همه بر این واقعیت تاکید دارد. یکی از افتخارات ما این است که ۹۰ درصد اخبار کارگری توسط فعالین حزب به دست ما میرسد. بویژه در چند ماه اخیر حزب هر روزه چندین اطلاعیه کارگری منتشر کرده است. این حاصل جنبی ارتباط تنگاتنگ و نزدیک حزب با جنبش کارگری است. وی تاکید کرد که گسترش تبلیغات حزب بوسیله افزایش پوشش تلویزیونی و رادیو و انتشارات باید بطور جدی مورد توجه حزب قرار گیرد.

نسرین رمضانعلی بر گسترش بسیار چشمگیر ارتباط حزب با رهبران کارگری و جلب اعتماد آنها به حزب و سیاست های اصولی، کمونیستی و غیرسکتاریستی ما تاکید گذاشت. وی اول ماه مه را بعنوان یکی از نقاط قدرت حزب و پتانسیل بسیار قدرتمند حزب برای رشد مورد اشاره قرار داد و همچنین اعلام کرد که حزب توانسته است در مبارزات کارگری و اعتصابات معینی نقش مسئولانه ایفاء کند. دراین گزارش بر پتانسیل های حزب برای دخالت گسترده در جنبش کارگری و توجه رهبران کارگری به خط مشی و سبک کار حزب و نقشه عملهای ما تاکید شد.

آذر ماجدی در بخش گزارش تشکیلات خارج کشور گفت که توجه حزب در ابتدا متوجه امر سازماندهی در داخل کشور بود. اخیرا حزب به مساله ساختن تشکیلات حزب در خارج توجه جدی مبذول داشته است. ساختن سازمان حزبی در خارج کشور، جاری کردن فعالیت های روتین، دریافت مرتب حق عضویت ها، تشکیل جلسات روتین حزبی و تامین حضور حزب در خارج کشور چه در رابطه با ایرانیان مقیم خارج، چه در رابطه با جامعه علی العموم پلاتفرم حزب در خارج است که باید با جدیت تمام پیاده شود. ضعف سازمان حزبی یکی دیگر از نکات مورد بحث بود که بطور متمرکز تری در مبحث حزبیت، سازماندهی و سبک کار مورد بحث قرار گرفت.

سیروان قادری گزارش کوتاهی در مورد تشکیل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به پلنوم ارائه داد. او تاکید کرد که در همین مدت کوتاه بخصوص در ترکیه استقبال بسیاری از جانب پناهجویان از دفتر ابراز شده و اولین شماره نشریه آن یونی تی Unity با استقبال غیر قابل انتظاری روبرو شده است. دراین زمینه به رئوس سبک کار و نوع فعالیت دفتر تاکیدانی شد.

مجید پستنچی در مورد فعالیت کمیته آی تی حزب گزارش مختصری ارائه کرد. یکی از نکات مهم این است که کمیته آی تی توانسته است علیرغم تلاش های بسیار رژیم اسلامی و حملات متعدد آن به سرور ما، سایت حزب را کاملا در دسترس علاقمندان در ایران باز نگاه دارد. مراجعه به سایت حزب هر روز گسترش یافته است. به این ترتیب ما توانسته ایم آثار منصور حکمت را نیز در دسترس علاقمندان بگذاریم. بسیاری از علاقمندان سایت به آثار منصور حکمت مراجعه میکنند.

مبحث بعدی قطعنامه و قرارها بود. در این بخش سه قطعنامه ۱- کشمکشهای جهانی دو قطب تروریستی توسط علی جوادی؛ ۲- علیه گرانی و فقر و وظایف جنبش کمونیستی طبقه کارگر توسط سیاوش دانشور و ۳- سازمانیابی صفوف کمونیسم کارگری در شرایط کنونی توسط آذر ماجدی به پلنوم ارائه شد.

پلنوم کلیات قطعنامه "کشمکش های جهانی دو قطب تروریستی" را با یک رای منفی و کلیات قطعنامه "علیه گرانی و فقر" را باتفاق آراء به تصویب رساند. تهیه متن نهایی هر دو قطعنامه با توجه به پیشنهادات مطرح شده به هیات دائر دفتر سیاسی سپرده شد. قطعنامه سوم در باره پروژه اتحاد کمونیسم کارگری و ارزیابی از آن بود. پلنوم در مورد پروژه اتحاد صفوف کمونیسم کارگری بحث کرد و ضمن تائید تلاشهای مسئولانه و تاکنونی حزب در این عرصه و ارزیابی مثبت از نتایج تاکنونی آن، تهیه سندی مبسوط تر را به دفتر سیاسی حزب واگذار کرد.

مبحث بعدی که زمان نسبتا زیادی به بحث در مورد آن اختصاص یافت، حزبیت، سازماندهی و سبک کار حزب بود. این مباحث ابتدا توسط علی جوادی، آذر ماجدی و سیاوش دانشور معرفی شدند و سپس رفقا مفصلا در بحث شرکت نمودند. طی بحث عمدتا بر نقاط ضعف حزب در این قلمروها تمرکز شد و روش های رفع نواقص مورد بحث قرار گرفت. رفقا در مباحث خود بر این نکته تاکید داشتند که ظرف چند سال اخیر، بعلت اختلافات درون حزب کمونیست کارگری که به انشعاب و جدائیها درون صفوف کمونیسم کارگری منجر شده است، حزبیت بطور کلی ضربات بسیاری متحمل شده است. حرمت و ارزش حزبیت به زیر سوال رفته است. دوقطبی رابطه حزب و فرد بطرز ناموجهی مطرح شده است. این وظیفه ما است که این ضربه را ترمیم کنیم. اهمیت و حرمت حزبیت کمونیستی کارگری را دگر بار تحکیم کنیم و برای ساختن یک حزب سیاسی مدرن کمونیستی کارگری با تمام قوا بکوشیم. در این رابطه قرار زیر باتفاق آراء به تصویب رسید:

"پلنوم سوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری بر ضرورت ایجاد ساختمان حزبی و جاری کردن همه جانبه مقررات و انضباط مصوب حزب در پیشبرد اهداف کمونیستی تاکید دارد".

در زمینه سبک کار تاکید بر این بود که جهت گیری تاکنونی حزب درست بوده است. اجتناب حزب از آکسیونیسم از یک سو و دنباله روی از شرایط و اعتراضات از سوی دیگر، و تمرکز بر امر سازماندهی جنبش طبقه کارگر یک امر تصادفی نبوده است. کمونیسم ما از ضرورت و مبرمیت تغییر جهان حرکت میکند. حزب با آگاهی کامل در این جهت گام برداشته است. در این بخش تاکید شد که کمیته سازمانده اساس فعالیت حزبی و مهمترین ارگان حزب ماست. دراین بحث نکات مهم و متعددی مطرح شد و بویژه امر جذب رهبران عملی کارگری و رادیکال سوسیالیست بمثابه مکانیزم اجتماعی شدن حزب از زوایای مختلف مورد تاکید قرار گرفت. پلنوم تصریح کرد که آثار و تاکیدات منصور حکمت در زمینه سیاست سازماندهی و مباحث حزب و جامعه بهترین قطب نمای ماست. در این رابطه نسرین رمضانعلی به یک اتفاق جالب توجه اشاره کرد. وی گفت که اخیرا در ارتباطی با یک رهبر کارگری کتاب منصور حکمت در مورد سیاست سازماندهی را در اختیار او گذاشته است. این رفیق کارگر پس از دو روز به نسرین میگوید: "دو روز است که چشم بر هم نگذاشته ام. تاکنون کمونیسم را به این روشنی و سادگی نفهمیده بودم." و سپس خواهان فعالیت با حزب میشود. این فقط یک نمونه کوتاه از تاثیرات آثار مهم منصور حکمت است.

در مبحث انتخابات ابتدا ۷ تن از کادرهای حزب در داخل کشور بعنوان مشاور کمیته مرکزی توسط پلنوم انتخاب شدند که بدلائل امنیتی از ذکر اسامی آنها خودداری میشود.

سپس علی جوادی باتفاق آراء بعنوان دبیر کمیته مرکزی و ۷ تن از رفقا به دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند. اسامی رفقای منتخب دفتر سیاسی بدینقرار است: علی جوادی، سیاوش دانشور، نسرین رمضانعلی، مریم کوشا، آذر ماجدی، سعید مدانلو و شهلا نوری.

بعنوان اختتامیه علی جوادی در مورد افق حزب و اولویت های آن مختصرا صحبت کرد. وی تاکید کرد که باید اهرم و مکانیزمی را بدست بگیریم که بتوانیم حزب را سریعا گسترش دهیم، بدون آنکه در افق مان ذره ای تخفیف دهیم و به راست بچرخیم. ما باید بکوشیم که به بستر اصلی مبارزه جنبش کمونیسم کارگری بدل شویم. بار سنگینی بر دوشمان است. باید به پیش برویم. باید کمونیسم مارکس و منصور حکمت را اجتماعی کنیم. کار ما سنگین اما شیرین است.

پلنوم با دریافت خبر تهدید کارگران اعتصابی ایران خودرو توسط حراست کارخانجات ایران خودرو، که طی آن به حزب اتحاد کمونیسم کارگری اشاره شده بود به پایان رسید.

دفتر سیاسی پس از پایان پلنوم جلسه کوتاهی برگزار کرد. در این جلسه رفقا علی جوادی، سیاوش دانشور و آذر ماجدی باتفاق آراء بعنوان هیات دائر دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند. بعلاوه درباره روند جلسات دفتر سیاسی و لزوم برگزاری جلسات بیشتر حضوری تاکید شد.

طی پلنوم کمیته های مختلف حزبی، از جمله کمیته سازمانده و خارج کشور جداگانه جلسات خود را برگزار کردند. همچنین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی نیز جلسه ای تشکیل داد.

عصر روز سه شنبه اول ژوئیه بدعوت آذر ماجدی رفقای شرکت کننده در پلنوم بعلاوه تعداد دیگری از دوستان منصور حکمت طی مراسمی یاد منصور حکمت را در شمشین سالگرد درگذشت وی گرامی داشتند. ابتدا فیلم سخنرانی منصور حکمت در کنفرانس سالیانه تشکیلات آلمان حزب کمونیست کارگری در سال ۱۹۹۹ پخش شد که با استقبال بسیار شرکت کنندگان مواجه شد. سپس تعدادی از دوستان، از جمله آذر ماجدی، سیاوش دانشور، علی جوادی، نسرین رمضانعلی، پروین کابلی، شهلا نوری و علی طاهری در مورد منصور حکمت، نقش او در جنبش کمونیستی ایران، شخصیت او بعنوان یک لیدر کمونیست سخنرانیهای کوتاهی ایراد کردند.

پلنوم سوم حزب نشست رهبری یک جریان کمونیستی درگیر در جنبش کارگری بود که افقهای بزرگ و وظایف سنگین را در مقابل خود گذاشت. حزب در مدت کوتاه تشکیل اش با اتکا به قطب نمای کمونیستی کارگری اش توانسته مکان و جایگاه شایسته یک حزب کارگری و مارکسیست را پیدا کند. اجتناب از هر نوع افق محدود، نقد مستمر دیدگاهها و سبک کار چپ رادیکال، توجه به وظایف بزرگ، شادابی و تعجیل، خصلت انتقادی، و طرح نقشه های کار در مقیاس بزرگ، مشخصات این پلنوم بود. پلنوم سوم حزب بعد از سه روز کار فشرده با موفقیت به کار خود پایان داد.


حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳ ژوئیه ۲۰۰۸