اخراج جمعی از کارگران معترض سا یت ۲ ایتکو پرس ایران خودرو!

بنا به گزارش ارسالی به حزب، در چند روز اخیر ۵ نفر از کارگران سایت ۲ شرکت پرس ایران خودرو از کار اخراج شدند. بهانه کار فرما ظاهرا عدم نیاز به این کارگران است. اما واقعیت چیز دیگری است. به گفته یکی از این کارگران اخراجی، بلور چی مدیر تولید این واحد به دنبال در گیری و مناقشاتی که با این کارگران بر سر مسئله کاهش ساعت و فشار کار و افزایش دستمزدها داشته اقدام به اخراج این کارگران معترض نموده است. یکی از کارگران اخراجی می گفت :من با کل اضافه کاری که می کنم دستمزدم ۳۰۰هزار تومان در ماه است از این مبلغ ۱۰۰هزار تومان برای قسط ، ۱۰۰ هزار تومان برای اجاره یک خانه مخروبه ۴۰ متری در قلعه حسن خان و ۱۰۰ هزار تومان برای گذران زندگی من و همسرو فرزندم باقی می ماند. حرف ما اینه با این پول نمی شه زندگی کرد! و حالا به جای رسیدگی به خواستهایمان از کار هم اخراج شده ایم! سایت ۲ ایتکو پرس از زیر مجموعه های شرکت پرس ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج است که در این واحد تولیدی ۹۰ نفر کار گر قراردادی با فشار سرسام آور مشغول به کارهستند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اخراج این کارگران را معترض را محکوم میکند. این اقدامی برای سرکوب هر گونه اعتراض حق طلبانه ای توسط کارگران ایران خودرو است. اخراج کارگران به هر بهانه ای باید ممنوع شود. این کارگران باید بتوانند به سر کارهای خود بازگردند. حزب از تمامی کارگران ایران خودرو میخواهد که مبارزه برای بازگشت به کار این کارگران معترض را در دستور خود قرار دهند.

مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ خرداد ۱۳۸۷ – ۲۶ مه ۲۰۰۸