حکومت نظامی در شوش و دستگیری کارگران هفت تپه
حکومت نظامی اعلام نشده در سطح شهر شوش و دستگیری گسترده کارگران هفت تپه

بنابه گزارشات رسیده از شهر شوش، ازشب گذشته دستور سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه صادر گردیده و در حال حاضر در شهر یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کنند .
شب گذشته انبوهی از نیروهای گارد ویژه از شهرهای خرم آباد، اهواز و دزفول را به شهر شوش گسیل داشته اند. این نیروها در اتوبوسها و وانتهای گارد ویژه در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند و یا در سطح شهر مشغول به گشت زنی هستند .
این نیروها در نقاطی مانند مرکز شهر بازار، بازار، فرمانداری و خیابانهای اصلی شهر مسقر هستند. نیروهای گارد ویژه همچنین در تمامی نقاط ورودی شهر مسفقر شدند و به محض اینکه متوجه شوند که کارگرانی را که از نقاط مختلف قصد ورد به شهر را دارند دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل می کنند .
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از صبح امروز شروع به دستگیری گسترده کارگران در سطح شهر زده اند و تا به حال دها کارگر دستگیر شده اند. از جمله کسانی که صبح امروز در خیابانهای شهر دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدن آقایان رحیم بساق،کورش بهمنی از قسمت تراشکاری شرکت، مهران اکبری و علی شهبازی می باشند .
در حال حاضر جو شهر متشنج است وکارگران علیرغم این جو رعب و وحشت در سطح شهر حضور دارند و قصد دارند تا رسیدن به خواسته هایشان به اعتراضات خود ادامه دهند .
بنابه خبرهای موثقی که به دست کارگران رسیده فرماندار دستور سرکوب کارگران را صادر کرده است و بر نحو سرکوب کارگران خود شخصا نظارات دارد .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول خرداد 1387 برابر با 21 مه