شعارهای حزب به مناسبت روز زن بر دیوارهای پیرانشهر

فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری در پیرانشهر روز جهانی زن را با شعار نویسی بر در و دیوار به مردم آزادیخواه پیرانشهر تبریک گفتند.

روز جمعه تعدادی از فعالین حزب اقدام به شعار نویسی در خیابانهای قدس٬ استقلال شرقی٬ و همچنین خیابان ١٥ خرداد کردند. ستم بر زن موقوف٬ سرکوب زنان ممنوع٬ نه به آپارتاید جنسی و زنده باد آزادی و برابری از جمله شعارهایی بودند که بر دیوارهای شهر نوشته شدند.

0001[1].jpg 0003[1].jpg 0004[1].jpg


حزب از این رفقا قدردانی میکند و یکبار دیگر روز جهانی زن را به تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب و تمامی مدافعین آزادی زن تبریک میگوید.

زنده باد آزادی و برابری بی قید و شرط زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ مارس ٢٠٠٩ – ١٦ اسفند ١٣٨٧