حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان

بر طبق گزارشات رسیده از ایران ، ظرف هفته گذشته و در آستانه برگزاری تظاهراتهای 16 آذر بر علیه رژیم وحوش اسلامی ایران ، نیروهای اطلاعات و سرکوب رژیم ، دست به دستگیریهای گسترده فعالین چپ  دانشجویی در منازل و دانشگاه ها زده و این تعرض همچنان ادامه دارد ، این دستگیریها از سر استیصال و وحشت رژیم جنایتکار اسلامی است که بی شک بر وسعت دامنه اعتراضات دانشجویان در 16 آذر خواهد افزود. مردم ایران مدتهاست که حکم به سرنگونی رژیم اعدام و جنایت اسلامی داده اند و دست و پا زدنهای مفلوکانه رژیم نیز کوچکترین تاثیری بر روند این مبارزات نخواهد گذاشت. علی رغم سرکوبهای وحشیانه حکومت اسلامی ایران، مبارزات مردم علیه فقر، نابرابری، سرکوب، تبعیض جنسی و جنگ و تحریم ، هر روز فراگیرتر میشود .

به این دستگیریها باید به گونه ای گسترده اعتراض کرد، این تعرض و آدمربایی رژیم اوباش اسلامی را باید به شدیدترین نحو ممکن در داخل و خاج از کشور پاسخ داد.

 

تظاهرات در لندن
سه شنبه 04/12/2007
ساعت 15.30
مقابل بخش فارسی زبان  بی بی سی

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان، در اعتراض به این تعرض مستاصل رژیم اسلامی ایران و در دفاع از مبارزات حق طلبانه دانشجویان و با خواست فوری آزادی زندانیان سیاسی ، روز شه شنبه برابر با 04/12/2007 ساعت 15.30 ، آکسیون ایستاده و نمایشگاه عکس جنایات و مبارزات سرنگونی طلبانه مردم برگزار میکند، در همین راستا از تمامی احزاب سازمانها ،نهادها و شخصیتهای آزادیخواه و دعوت به عمل میاورد تا در این آکسیون اعتراضی شرکت کنند.

مکان : لندن  مقابل بخش فارسی زبان دفتر بی بی سی
 Persian Section, Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK
زمان : سه شنبه 04/12/2007 ساعت 15.30
Nearest underground: Holborn Station
آدرس وشماره تماس  :
07765431276
uk.wupi@gmail.com
مرگ بر جمهوری اسلامی
نه به سرکوب
نه به حکومتهای جنگ طلب
زنده باد آزادی و برابری

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان