فراخوان به آکسیون اعتراضی در لندن
دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

حکومت اسلامی در آخرین تقلاهایش برای جلوگیری از برگزاری اعتراضات ۱۶ آذر و سرکوب اعتراضات دانشجویان، اقدام به دستگیری بیش از ۴۰ تن از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و سوسیالیست کرد. اما علیرغم این سرکوبگری و توحش با موجی از مراسم رادیکال و آزادیخواهانه در بیش از ۲۰ دانشگاه با پرچم آزادی و برابری و انسانیت و سوسیالیسم مواجه شد.

مردم آزادیخواه
نباید اجازه داد تا رژیم آدمکشان اسلامی این دانشجویان را در زندانهای خود به اسارت بگیرد. آزادی تمامی دستگیر شدگان یکی از مهمترین عرصه های مقابله با رژیم جمهوری اسلامی است. ما در این مبارزه باید پیروز شویم! باید گسترده ترین صف اعتراضی را شکل دهیم. حضور گسترده شما در این اعتراضات گامی تعیین کننده در پیروزی این مبارزه است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد انگلستان، از همه شما دعوت میکند تا در آکسیون اعتراضی که بدین مناسبت روز شنبه ۲۲ دسامبر از ساعت ۲:۳۰ تا ساعت ۴ بعد از ظهر در مقابل ساختمان بی بی سی برگزار میشود، شرکت کنید.  

مرگ بر جمهوری اسلامی!
نه جنگ، نه جمهوری اسلامی: زنده باد آزادی، برابری و رفاه همگان!
وعده ما
شنبه 22 دسامبر 2007
ساعت 14:30 تا 16.00 بعد از ظهر
BBC Bush House, London WC2B 4PH
نزديكترين ايستگاه قطار: Holborn

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان

شماره تماس:

شراره نوری: 07881726475