نامه سرگشاده به تمامی سایتها، نهادها، سازمانها و احزاب مخالف اعدام

به کمپین روز جهانی "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام" بپیوندید!

دوستان و رفقای عزیز

سلامهای گرم ما را بپذیرید. همانطور که مطلع هستید، روز ۱۰ اکتبر – ۱۸ مهر، روز جهانی علیه اعدام در سطح جهان است. اما امسال در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی بساط اعدام را در سطح جامعه برپا کرده است، سازمان عفو بین الملل، ائتلاف جهانی علیه اعدام و همچنین برخی از "ان جی او" ها قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ اکتبر مبنی بر توقف اعدام در سطح جهان ارائه خواهند کرد. این اقدام گامی موٽر در جهت لغو قانونی "مجازات اعدام" در سطح جهان است.

از این رو حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمپینی را بنام "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام" بمنظور گسترش این مبارزه اعلام کرده است. تلاش ما این است که مبارزه "علیه اعدام" را به مبارزه علیه "رژیم اسلامی اعدام" گره بزنیم. جمهوری اسلامی حکومت اعدام و چوبه های دار است. مصداق بارز حکومت اعدام در سطح جهان است. بدون اعدام و سرکوب قادر به دوام نیست.

ما از تک تک شما نیروهای مخالف مجازات ضد انسانی اعدام درخواست میکنیم که در ادامه فعالیتهایتان علیه اعدام به این کمپین جهانی بپیوندید. نیرو و توان سیاسی و مبارزاتی خود را پشتوانه پیشروی این کمپین جهانی کنید. دخالت موٽر و قدرتمند شما میتواند فضای سیاسی و مبارزاتی لازم را برای برچیدن بساط اعدام در جهان و در ایران بوجود آورد.

دستتان را میفشاریم و برایتان آرزوی موفقیت میکنیم!

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۷ سپتامبر ۲۰۰۷