۲۸ دسامبر را به روز جهانی اعتراض به دستگیری دانشجویان تبدیل کنیم!
دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

مردم آزادیخواه
حکومت اسلامی در آخرین تقلاهایش برای جلوگیری از برگزاری اعتراضات ۱۶ آذر و سرکوب اعتراضات دانشجویان، اقدام به دستگیری بیش از ۴٣ تن از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و سوسیالیست کرد. بیش از دو هفته است که دهها تن از دانشجویان و فعالین سیاسی دانشگاه های ایران طی عملیات های شبانه از روز ٢ دسامبر ربوده شده و یا در جریان مراسم های روز دانشجو در روز ٧ دسامبر و پس از آن در ایران دستگیر و زندانی شده اند.  اما رژیم جنایتكار اسلامی علیرغم این سرکوبگری و توحش با موجی از مراسم رادیکال و آزادی خواهانه در بیش از ۲۰ دانشگاه با پرچم آزادی و برابری و انسانیت و سوسیالیسم مواجه شد.
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در ایران از همه نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و کمونیست خواسته اند که روز ۲۸ دسامبر را به روز اعتراض جهانی برای آزادی دانشجویان دستگیر شده تبدیل کنیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این فراخوان استقبال میکند. این اقدامی اصولی و بجا برای تحت فشار قرار دادن رژیم آدمکشان اسلامی است. دانشجویان در ایران برای آزادی، برابری، رفاه و انسانیت مبارزه کرده اند. این حق طبیعی هر انسانی است. رژیم اسلامی را باید با یک مبارزه گستردی و عظیم وادار به عقب نشینی کرد.
ما همصدا با این دانشجویان از همه شما میخواهیم که در تجمعات و پیکت لاین ها و تظاهراتهایی که به این مناسبت در روز ۲۸ دسامبر برگزار میشود، شرکت کنید. نباید اجازه داد تا رژیم اسلامی مویی از سر این عزیزان کم کند. مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دانشجویان و کارگران و تمامی زندانیان سیاسی یک رکن اصلی مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری یک نظام متضمن آزادی و برابری و رفاه و سعادت همگان است.  


١ـ
زمان: پنجشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ (۶ دی ۱۳۸۶)٬ ساعت ۱- بعد از ظهر

مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اوتاوا: 245 Metcalfe Street
٢ـ
زمان: جمعه ٢٨ دسامبر ۲۰۰۷ (۶ دی ۱۳۸۶)٬ ساعت ۱٢-  ظهر

مکان: تورنتو مقابل رادیو و تلویزیونCBC
250 Front St.West

مرگ بر جمهوری اسلامی!
نه جنگ، نه جمهوری اسلامی: زنده باد آزادی، برابری و رفاه همگان!

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری  –كانادا