تحریم بانكهای تجاری توسط دولت آمریكا را محكوم میكنیم!

امروز، پنجشنبه ٢٥ اكتبر، كاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریكا به همراه هنری پالسن، وزیر خزانه داری در یك كنفرانس مطبوعاتی اعمال تحریم های جدیدی علیه بانكهای ملی، ملت، صادرات را اعلام كردند. قبلا نیز بانك سپه در لیست بانكهای مشمول تحریم قرار داده شده بود.

"این سیاست آمریكا مستقل از تاثیراتش بر ثبات و بی ثباتی رژیم اسلامی، باید بعنوان یك اقدام زیانبار برای مردم ایران بدون هیچ ابهامی محكوم شود. وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی مردم نتیجه محتوم این سیاست خواهد بود. بر خلاف ادعاهای رایج تحریم تجاری از جانب آمریكا حتی اگر اروپا و ژاپن و سایر قطبهای اقتصادی از آن تبعیت نكنند، تنگناهای واقعی برای اقتصاد ایران ایجاد میكند كه قربانیان فوری آن نه رژیم اسلامی، بلكه توده وسیع مردم كارگر و كم درآمد در ایران خواهند بود. این تصویر كه اعمال فشار بر مردم و به استیصال كشیدن آنها گامی در جهت سرنگونی رژیم اسلامی است، تصوری بیمارگونه و ضد اجتماعی است كه فقط در چهارچوب تفكر فرقه ای جریانات حاشیه ای جامعه نظیر مجاهدین می گنجد" (منصور حكمت)

حزب اتحاد كمونیسم كارگری تحریم تجاری و اقتصادی را یك سلاح كشتار دسته جمعی میداند و اعمال آن را در هر شرایطی محكوم میكند. استفاده از سلاح کشتار جمعى تحريم اقتصادى به بهانه مقابله با ساختن سلاح کشتار جمعى توسط طرف مقابل، اوج رياکارى و ماهيت ضد بشرى سياست آمريکا و طرفداران تحريم اقتصادى در اپوزيسيون را برملا ميکند. تحریم تجاری و تحریم بانكهای ایران گوشه ای از جدال و كشمكش دو قطب تروریسم بین المللی است. اين بخشى از جنگ است و با بالا گرفتن تخاصم این دو قطب احتمال جنگ و ويرانگرى نیز افزایش پیدا میكند. این سياست چشم انداز یك كابوس و تراژدی انسانی و سیاسی را در بالای سر جامعه بشری قرار داده است. سياستهاى هر دو قطب ارتجاعى و عليه مبارزه مردم براى آزادى و برابرى و رهائى از شر اسلام و سرمايه در ايران و در سطح جهان است. باید قاطعانه در مقابل این روند خونین ایستاد.

حزب اتحاد كمونیسم كارگری در عین تشدید مبارزه خود برای سرنگونی رژیم اسلامی در پس یك انقلاب كارگری و تلاش برای شكست نظم نوین ارتجاعی آمریكا، قاطعانه سیاست آن دسته از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی كه به حمایت از اعمال تحریمها بلند شوند، را افشا خواهد كرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد كمونیست كارگری

٢٥ اكتبر ٢٠٠٧ – ٣ آبان ١٣٨٦