تجمع اعتراضی در لس آنجلس

یکشنبه ۱۷ فوریه تجمع اعتراضی در حمایت از فراخوان "دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر کشور" در اعتراض به دستگیری دانشجویانی که برای آزادی و برابری و انسانیت مبارزه میکنند، با شرکت ۵۰ تن از فعالین سیاسی برگزار شد.

این تظاهرات به دعوت احزاب و شخصیتهای سیاسی متعددی از جمله حزب کمونیست کارگری - حکمتیست، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، سازمان رهایی زن، مرکز پیگرد سران رژیم به جرم جنایت علیه مردم، حزب سبزها، سازمان آزادی زن، حزب مشروطه، و جبهه ملی (شاخه آمریکا) صورت گرفته بود.

در این تجمع اعتراضی نمایندگان حزب اتحاد کمونیسم کارگری، حزب حکمتیست و سازمان رهایی زن برای شرکت کنندگان سخنرانی کردند و نامه حمایتی امضا شده توسط برخی از کارگران سنندج، قطعنامه کارگران اتحادیه های کارگری آمریکا، و قعطنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری و همچنین قطعنامه مشترک تظاهرات قرائت شد.

شرکت کنندگان در این تجمع حمایت خود را از آزادی بی قید و شرط دانشجویان دستگیر شده و کلیه زندانیان سیاسی و تشکل "دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب" اعلام کردند.

این تجمع اعتراضی با فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری، دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، پایان یافت.