صفحه مقالات

 

موضوع
نویسنده
تاریخ
     
ستون آخر٬"خوف" منتظری علی جوادی 26-12-09
گفتگو با آذر ماجدی ؛ اوضاع سياسى٬ انقلاب زنانه٬ کمپين مردان محجبه آذر ماجدی 26-12-09
مردان محجبه و زنان "بد حجاب" سیاوش دانشور 26-12-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٣١ بحران سقوط!قربانى بعدى کيست؟ سیاوش دانشور 26-12-09
پوپوليسم در فاز فكاهىدر حاشيه تظاهرات كميته هلند حككا! علی طاهری 26-12-09
روز موعود فرا رسیده در باره رويدادهاى اخیر ایران و سخنان خاتمى کوروش سمیعی 26-12-09
جنبش سرنگونی و افق انقلاب کارگری ! کامران پایدار 26-12-09
دفاع از مردان محجبه راه حزب توده برای توده ای شدن هما ارجمند 19-12-09
زندگی بعد از "دوم خرداد"٬ زندگی در دوران "جنبش سبز "معرفی یک اثر منصور حکمت علی جوادی 19-12-09
ستون آخر٬ مرده خمینی هم نمیتواند رژیم شان را نجات دهد ! در حاشیه آتش زدن تصاویر خمینی علی جوادی 19-12-09
محرم برای سبزها، امام برای جناح حاکم! سعیدمدانلو 19-12-09
دگردیسی پوپولیسم،جمهوری انسانی یا جمهوری خلق!! جلیل بهروزی 19-12-09
وضعیت حکومت از خلال گفته های مقامات مختلف حکومتی سیروان قادری 19-12-09
روز بعد از واقعه کوروش سمیعی 19-12-09
من اعلام جرم ميکنم! فخرى جواهرى 12-12-09
از جعل اسناد دیگران تا انتشار اخبار غیر واقعی ! کامران پایدار 12-12-09
شانزده ۱۶آذر گامی‌ فراتر از سرنگونی جمهوری اسلامی آرش کمانگير 12-12-09
نامه ها٬ شماره ١٣١ سیاوش دانشور 12-12-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٣٠؛١۶ آذر؛باخت - باخت دو جناح سیاوش دانشور 12-12-09
درسهای ١۶ آذر و حلقه های گرهی علی جوادی 12-12-09
در حاشیه کنگره ۷ "حککا "پایان دگردیسی از کمونیسم به پوپولیسم راست و رفرمیسم آذر ماجدی 05-12-09
پیام به مناسبت ١۶ آذر علی جوادی 05-12-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢٩؛ بسيج و ارگانهاى سرکوب بايد منحل شوند! سیاوش دانشور 05-12-09
برای ثبت در تاریخ !دست چه کسی در انبان جنبش های دیگر بود؟ علی طاهری 05-12-09
نام آوران از خاوران ... کوروش سمیعی 05-12-09
گفتگوى على طاهرىبا کوروش سميعى علی طاهری 05-12-09
"خیلی تند میروید ! مردم از خشونت متنفرند ! " آذر ماجدی 05-12-09
ما خود را ادامه دهندگان واقعی؛کمونیسم کارگری منصور حکمت میدانیم(در هجدهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری) آذر ماجدی 05-12-09
نامه ها٬ شماره ١٢٩ سیاوش دانشور 05-12-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢٨ ؛١۶ آذر ٨٨؛دانشگاه و جامعه سیاوش دانشور 29-11-09
١۶ آذر و اپوزیسیون سبز پرو رژی علی جوادی 29-11-09
از پوپولیسم رادیکال به پوپولیسم راست ؛موسوی سازشکار است یا تقوایی؟ آذر ماجدی 29-11-09
پرچم اندازان پر مدعا "پاسخى به اسد گلچينى " نسرین رمضانعلی 29-11-09
مشکلات کارگران، اعتصاب نه، درایت آری؟ کامران پایدار 29-11-09
عاقبت "حزب کمونيست کارگرى" کجاست؟ هرمز شیرازی 29-11-09
مردم ایران همه "ضد انقلاب" هستند!(گزارشی از ایران) گزارشی از ایران 29-11-09
نامه ها٬ شماره ١٢٨ سیاوش دانشور 29-11-09
پند و اندرز های فیلسوف گونه به جنبش سرنگونی طلب"پرهیز از خشونت" به سبک زرتشت، قیصر و مانی آذر ماجدی 29-11-09
"جنبش سبز" در فاز رو در رویی آشکارتر با "جنبش سرنگونی" علی جوادی 29-11-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢٧؛ جنبش افزايش دستمزدها بايد آماده شود! سیاوش دانشور 22-11-09
ستون آخر٬دفاع از زندانى سياسى آرى٬صدور شناسنامه قومى نه! سیاوش دانشور 22-11-09
افول "جنبش سبز"لزوم سازماندهی اجتماعی کمونيسم حول آزادی، برابری و رفاه سیروان قادری 22-11-09
فحاشى در مقام قرص مسکن! هرمز شیرازی 22-11-09
خانم عبادى٬ از کدام قانون اساسى حرف ميزنيد؟ صادق امیر رحمانی 22-11-09
تقلای اپورتونیسم و پوپولیسم برای بقا؛چند پوستر برای 16 آذر ! کامران پایدار 22-11-09
نامه ها٬ شماره ١٢٧ سیاوش دانشور 22-11-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢۶   ١٣ آبان ٨٨ ؛ شکست جنگ روايتها سیاوش دانشور 15-11-09
شمس الواعظین:"فرو ریختن هیبت حکومت مرکزی در ایران به سود هیچ دولت مرکزی در ایران نخواهد بود!"سران سبز اسلامی: صراحت تا حد وقاحت! آذر ماجدی 15-11-09
انقلاب کارگری اکتبر شکست خورد٬ زنده باد انقلاب کارگری (۲) و (١) علی جوادی 15-11-09
محمد مصطفایی و احسان فتاحیان شهلا نوری 15-11-09
نامه ها٬ شماره ١٢۶سياوش دانشور سیاوش دانشور 15-11-09
هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛حذف سوبسیدها: اهداف رژیم٬ سیاست ما هیئت دائر 08-11-09
شيرين عبادی: "جمهوری اسلامی از اسلام سوء استفاده میکند!"مدافع رژیم اسلامی یا آزادی زن؟ آذر ماجدی 08-11-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢۵ اوضاع سياسى وجبهه هاى اصلى مبارزه انقلابى سیاوش دانشور 08-11-09
انقلاب کارگری اکتبر شکست خورد٬ زنده باد انقلاب کارگری (١) علی جوادی 08-11-09
نامه ها٬ شماره ١٢۵سياوش دانشور سیاوش دانشور 08-11-09
اهداف و نگرانیهای مشترک دو جناح حکومت اسلامی سعید مدانلو 30-10-09
تضادهای حل شدنی کارگران ؛تضاد حل نشدنی کارگر با سرمایه دار! علی طاهری 30-10-09
پتروشيمي تندگويان ماهشهربهمن ماه 83 سینا دوره 30-10-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢۴ ؛١٣ آبان٬ جنگ روايتها برسر چيست؟ سیاوش دانشور 30-10-09
کمونيسم تنها راه نجات بشريت است!در سالروز انقلاب اکتبر سیاوش دانشور 30-10-09
سبز اسلامی به دست و پا افتاده است!باران میخواستند٬ سیل آمد! آذر ماجدی 30-10-09
حزب کمونیست کارگری"و حذف شعارهای انقلاب و حکومت کارگری! علی جوادی 30-10-09
اتهامات "حزب حکمتیست"به کدام اهداف سیاسی خدمت ميکند؟ محمود احمدی 23-10-09
جان عزیز سهیلا را هم گرفتند کامران پایدار 23-10-09
گفتگوى کامران پايدار با یکی از کارگران کارخانه ماشین سازی امیدی لاهیجان کامران پایدار 23-10-09
ستون آخر؛آیا شما هم مانند "حکمتیستها" و یا "حزب کمونیست کارگری"...؟ علی جوادی 23-10-09
حذف سوبسیدها٬ اعمال تحریمهای اقتصادی دو روی یک سیاست ارتجاعی علی جوادی 23-10-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢٣ با احتياط بکشيد! در باره سياست قطع سوبسيدها سیاوش دانشور 23-10-09
"آموزگاران" بايد بياموزند!در حاشيه بيانيه حزب "حکمتيست" سیاوش دانشور 23-10-09
راز سر براہ شدن ناسیونالیسم پرو غرب ؛ چرا حزب مشروطھ سرنگونی نمیخواھد؟ آذر ماجدی 23-10-09
شرکت در کنفرانس بین المللی علیھ زن ستیزی٬ برای سکولاریسم٬ صلح و ھمبستگی جهانى در مقدونیھ؛نیاز جھان بھ آلترناتیو کمونیستی – کارگری آذر ماجدی 23-10-09
یاآآآآ مین! سعید مدانلو 23-10-09
زنده باد انقلاب اكتبر٬ زنده باد انقلاب كارگری در ایران محمود احمدی 23-10-09
دور از انتظار نبود! امیرصادق رحمانی 23-10-09
پیرامون شوراهای سرخ ها علی جوادی وسیاوش دانشور 23-10-09
صلح نوبل: تعابیر و توهمات و واقعیات علی جوادی 23-10-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢٢ تحولات سياسى ايران و چشم انداز آلترناتيو کارگرى سیاوش دانشور 23-10-09
قطعنامه پیرامون سیاست سازماندهی توده ای حزب در خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری 16-10-09
گفتگوى يک دنياى بهتر با محمد کاظمى کارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان نشریه برای یک دنیای بهتر 16-10-09
مجازات اعدام مارکس 16-10-09
اعدام، عدالت یا انتقام؟گفتگو با آذر ماجدی در مورد مجازات اعدام آذر ماجدی 16-10-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٢١ چهره واقعى ناسيوناليسم سیاوش دانشور 16-10-09
برای لغو مجازات اعدام تلاش کنیم! به مناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام سیاوش دانشور 16-10-09
سخنرانى در سمينار استکهلم ؛ چرا زندانى سياسى٬ چرا اعدام٬ چرا شکنجه؟ سیاوش دانشور 16-10-09
"مجازات اعدام": واقعيتها!؟ علی جوادی 09-10-09
ستون آخر؛احمدی نژاد یهودی و برگ برنده ملی – اسلامیها ؟ علی جوادی 09-10-09
اولين قدم آزادی درگرو سرنگونی جمهوری اسلامی است! امیر صادق رحمانی 09-10-09
قطعنامه در باره روش برخورد به جنبش "ملی-اسلامی" و "ناسیونالیسم طرفدار غرب" حزب اتحاد کمونیسم کارگری 09-10-09
یز گرد هیات دایر پیرامون قطعنامه : روش برخورد به جنبش "ملی-اسلامی" و "ناسیونالیسم طرفدار غرب" هیئت دائر 09-10-09
سندی از تهران٬ ماجرای جریان سبز حکومتی علی جوادی 09-10-09
زنان و زندگی در جهنم اسلامی علی طاهری 02-10-09
کابوس بیکاری و فقرعامل خودکشی کارکنان فرانس تله کام کامران پایدار 02-10-09
وظايف دانشجويان کمونيست حزب اتحاد کمونیسم کارگری 02-10-09
پناہ گرفتن در سنگر "انقلاب پرولتری"يا توجيه تئوری تودہ ایستی آذر ماجدی 02-10-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١١٩ محدوديتهاى جدال بالائى ها سیاوش دانشور 02-10-09
کمونيسم کارگرى و تروريسم در حاشيه ترورهاى اخير سنندج سیاوش دانشور 02-10-09
شعارها و جنبش ها علی جوادی 02-10-09
از "حفظ نظام در مرحله کنونی گزینه ای واقعگرایانه" تا "حفظ رهبری نظام" علی جوادی 24-09-09
برگردان سرود انترناسیونال٬ سخنی با کارگران؛پیش به سوی شوراهای سرخ علی طاهری 24-09-09
گفتگوى کامران پايدار با یکی از کارگران کارخانه بهسوز خودرو - منطقه کارگری بومهن کامران پایدار 24-09-09
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى برای یک دنیای بهتر 24-09-09
گفتگو با هیات دائرپیرامون مباحث پلنوم پنجم حزب (۱) هیئت دائر 24-09-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١١٨ دو راهى مرگباردر باره سخنان خامنه اى سیاوش دانشور 17-09-09
گفتگوى على طاهرىبا یکی ازپرستاران بیمارستان های شهر قزوین علی طاهری 17-09-09
پيام پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونيسم کارگرىبه مردم آزاديخواه ايران حزب اتحاد کمونیسم کارگری 17-09-09
بیانیه حزب در باره اوضاع سياسى ايران حزب اتحاد کمونیسم کارگری 17-09-09
قطعنامه زنده باد انقلاب کارگرى حزب اتحاد کمونیسم کارگری 17-09-09
بیانیه حزب در مورد جایگاه سیاست کنترل کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری 10-09-09
اطلاعیه پایانی پلنوم پنجم حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری 10-09-09
ورشکستگان سیاسی و جامعه غیر قابل پیش بینی؟ کامران پایدار 10-09-09
"شبح" کمونیسم و هراس راست آذر ماجدی 10-09-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١١۶ چماق قانون٬ قانون چماق سیاوش دانشور 10-09-09
زندانی، خاوران، اینروزها سیاوش دانشور 10-09-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١١۵ بيدادگاههاى اسلامى سیاوش دانشور 03-09-09
اعلام خطر مزدوران سرمايه از عروج اعتراضات جنبش کارگرى سیاوش دانشور 03-09-09
بحران اقتصادى و سياستهاى کارفرمايان گزارشى از عسلويه گزارشى 03-09-09
ستون آخر٬ "ما همه ترانه هستيم!" سیاوش دانشور 03-09-09
فصل مشترک های"جنبش ناسیونالیسم راست پرو غربی" و "جناح سبز حکومتی" "حفظ نظام در مرحله کنونی گزینه ای واقعگرایانه است" علی جوادی 03-09-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١١۴ رويدادهاى سياسى ايران؛آرامش قبل از طوفان سیاوش دانشور 27-08-09
نه جمهورى اسلامى٬ نه "جمهورى ايرانى"٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى سیاوش دانشور 27-08-09
خلخالی جلاد مرد سیاوش دانشور 27-08-09
"راه سبز امید"٬ رویای کودنانه جمهوری اسلامی دوم علی جوادی 27-08-09
بازتاب مقاله"پس از سه دهه جنایت: "در کنار مردم"٬ "همراه ما مردم" علی جوادی 27-08-09
ستون آخر؛تجاوز بعنوان یک شکنجه؛تجاوز بعنوان یک تابوی شرم آور آذر ماجدی 20-08-09
کمدی اخیر جنبش سبز؛دادخواهی شکنجه گران آذر ماجدی 20-08-09
صحنه های پیش ِ رو (۲) سعید مدانلو 20-08-09
ستون آخرشیرین عبادی و جنایات رژیم اسلامی علی جوادی 20-08-09
پس از سه دهه جنایت: "در کنار مردم"٬ "همراه ما مردم"نقدی بر سیاستهای پوپولیستی "حزب کمونیست کارگری" علی جوادی 20-08-09
قطب سرخ ها در مقابل قطب سبز و شير و خورشيدىمرورى بر يک تجربه در خارج کشور سیاوش دانشور 20-08-09
شوراهای سرخ ها: ضرورت و نقشه عمل آذر ماجدی 13-08-09
زندانى سياسى و مسئله آزادى جامعه سیاوش دانشور 13-08-09
صحنه های پیش ِ رو (۱) سعید مدانلو 13-08-09
گزارش یک برگ از جنایت بر علیه يک نيروى اپوزیسیون علی طاهری 13-08-09
مسائل حاد سرنگونی رژیم اسلامی هیئت دائر 13-08-09
"آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی" استغفرالله!سبزها هم بوی الرحمن رژیم اسلامی را شنیده اند آذر ماجدی 06-08-09
گفته ها و نکته ها سعید مدانلو 06-08-09
جای خالی علی رضا پر نشدنی است؛تسلیت به خانواده داوودی عای طاهری 06-08-09
قطعنامه پیرامون سیاست سازماندهی توده ای حزب در خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری 06-08-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١١١ پايان " جنبش سبز"٬ تشديد جدال در اردوى راست سیاوش دانشور 30-07-09
"مردم به شما نیاز دارند؛چرا به جان انقلاب افتاده اید؟"پاسخ به نامه ای در مورد نقد مواضع ح ک ک آذر ماجدی 30-07-09
فراخوان اعتصاب عمومی به کردستان ودم خروس ناسیونالیسم آذر ماجدی 30-07-09
زنده باد جنبش سرخها ؛ پیش بسوی ایجاد شوراهای سرخها علی جوادی 30-07-09
جنبش سبز؛اهداف و سیاستها علی جوادی 30-07-09
روزنامه نشنال پست، روزنامه سراسری كانادا؛بازنگری از ایران (نظری دوباره در مورد ایران) هما ارجمند 30-07-09
"پاولا اسلیتر" و ریاکاری لیبرالیسم آمریکایی سعید مدانلو 23-07-09
چگونه منشور "آزادى، برابرى، رفاه" رابه پرچم مطالبات فورى مردم تبديل کنيم؟ نسرین رمضانعلی 23-07-09
شروع دوباره تظاهراتهای شبانه در تهران!بسیج عضو فعال می پذیرد! کامران پایدار 23-07-09
پرستاران معترض کرمانشاه؛دستمزدها و مطالبات پرداخت نشده لیلا احمدی 23-07-09
بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  در باره نقش و جایگاه منصور حکمت ؛ کمونیسم منصور حکمت پرچم حزب ماست! بیانیه 23-07-09
"قران اجازه قتل ناموسی را داده است"زن جوان دیگری قربانی قتل ناموسی در آلمان شهلا نوری 23-07-09
"پوپولیسم در بن بست"وصف حال رهبری ح ک ک آذر ماجدی 16-07-09
حلقه هایی برای محاصره رژیم اسلامی در خارج کشور مریم کوشا 16-07-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١١٠؛ بن بست رژيم تشديد ميشود؛تاکتيک مرحله کنونى سیاوش دانشور 16-07-09
آزادی، برابری، رفاه چکیده خواست مردم آذر ماجدی 16-07-09
پیام به مادران داغدار و مضطرب آذر ماجدی 16-07-09
ما و جامعه ؛ رهبری، اتحاد عمل اپوزیسیون، سرنگونی، "انقلاب"، انقلاب کارگری علی جوادی 09-07-09
ستون آخر؛١٨ تیر ده سال بعد علی جوادی 09-07-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠٩"ما ميگيم خر نميخوايم٬ پالون خر عوض ميشه!" سیاوش دانشور 09-07-09
پرچم رفسنجانى ؛ وحشت از مردم٬ دفاع از نظام سیاوش دانشور 09-07-09
فراخوان كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی هماارجمند 09-07-09
گزارشى از کارخانه سما پرگل و شرکت خدمات کشاورزى گزارش 09-07-09
گزارشى از سنندج٬انفجار بمب در دانشگاه آزاد و سياستهاى مزدور پرورى از مردم گرسنه گزارش 02-07-09
امروز هیجدهم تیر ماه ؛ اینجا تهران است کامران پايدار 02-07-09
الو سلام . منم پدرام پدرام نو اندیش 02-07-09
حزب حکمتیست کجا ایستاد؟گفتگو با علی جوادی(٢) علی جوادی 02-07-09
کمیته های همبستگی در دفاع از "آزادی٬ برابری٬ رفاه" در ایران آذر ماجدی 02-07-09
پیش به سوی ایجاد شوراها ؛گفتگو با سياوش دانشور و نسرین رمضانعلی کفتگو 02-07-09
به کیهان شریعتمداری ؛ حکومت منحوس تان رفتنى است علی طاهری 02-07-09
ما و جامعه ؛ پیرامون مسائل حاد جنبش کمونیسم کارگری علی جوادی 26-06-09
خیزش عظیم توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی ؛ حزب "حکمتیست" کجا ایستاد؟ علی جوادی 26-06-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠٧ بازی ؛ باخت – باخت سیاوش دانشور 26-06-09
زنان و انقلاب آتی ایران (2) گفتگو با آذر ماجدی آذر ماجدی 26-06-09
پیرامون منشور آزادی، برابری، رفاه آذر ماجدی 26-06-09
پیام به زنان ؛ سازمان آزادی زن، سازمان شما است آذر ماجدی 26-06-09
"نظام مقدس" شما رفتنى است!پاسخ به مير حسين موسوى سیاوش دانشور 19-06-09
توده ايها به دکتر مراجعه کنند! جمهورى اسلامى بايد به شماها افتخار کند! سیاوش دانشور 19-06-09
حلقه های گرهی در خیزش توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی هیئت دائر 19-06-09
در توضیح بیانیه و منشور حزب برای"آزادی، برابری و رفاه" علی جوادی 19-06-09
زنان و انقلاب آتی در ایران"آیا انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه است؟" آذر ماجدی 19-06-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠۶ تشديد شکاف و ريزش در بالازمان فراتر رفتن مردم سیاوش دانشور 19-06-09
موسوى "آلنده" نيست!در باره برخى شعارهاى انحرافى سیاوش دانشور 12-06-09
خیزش توده ای در کشور، اعتراضات در خارج کفتگو با سیاوش دانشور و محموداحمدی 12-06-09
رهبران سر راهی! سعید مدانلو 12-06-09
پیرامون خیزش توده های مردم ؛ برای سرنگونی رژیم اسلامی هیئت دائر 12-06-09
علیه جنایت برای زندگی انسانی تر! سعید مدانلو 12-06-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠۵ راه بدون بازگشت سیاوش دانشور 12-06-09
میگویند: "مردم انقلاب نمیخواهند.اصلاحات تدریجی میخواهند!" آذر ماجدی 05-06-09
زمان آن رسیده است که حجاب ها را از سر برگیریم!پیام آذر ماجدی آذر ماجدی 05-06-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠۴ ؛ جنگ بازنده ها سیاوش دانشور 05-06-09
"نه به احمدى نژاد"سوال مهمترى وجود دارد سیاوش دانشور 05-06-09
ستون آخر ٬ تابستان داغی در پیش است!هشدار رفسنجانی٬ تهدید کروبی٬ روزهای تعیین کننده آتی علی جوادی 05-06-09
مردم اسلام و حکومت اسلامی را نمیخواهند علی جوادی 05-06-09
تشدید تخاصمات بعد از ″انتخابات″ سعیدمدانلو 05-06-09

احمدی نژاد: ″ حالا که میری تخت گاز برو اسلام″ احمدی نژاد تخت گاز میرود!برنامه آینده

سعیدمدانلو 05-06-09
کارگران چه ميگويند؟گزارشى از چند شهر ايران نسرین رمضانعلی 29-05-09
اسبهای مولتی میلیاردر و کارگران گرسنه کامران پایدار 29-05-09
مشهد و مراسمهاى انتخاباتى مهردادناصری 29-05-09
گزارشى از تهران پدرام نواندیش 29-05-09
نداشتن پاسخ اقتصادی؛مشکلی به وسعت کل عمر رژیم منحوس اسلامی علی طاهری 29-05-09
"انقلاب ۵٧ ٬ قتل عام ۶٧ ٬ قتلهاى زنجيره اى"بى بى سى – فرخ نگهدار سیاوش دانشور 22-05-09
مضحکه انتخابات رژیم اسلامی و مدافعین اش"هرکس به غیر از احمدی نژاد" علی جوادی 22-05-09
اوباما، خاورمیانه و "ایران لینک" آذر ماجدی 22-05-09
کاریکاتوری از انتخابات به سبک آمریکایی ؛ میشل اوبامای اسلامی! آذر ماجدی 22-05-09
هفتاد و دومیلیون رای! سعید مدانلو 22-05-09
مضحکه انتخابات٬ دستگيرى کارگران٬ تهديد اسانلو ؛ گفتگو با نسرين رمضانعلى نسرین رمضانعلی 22-05-09
رهبران کارگرى و "انتخابات" سپهر آزادى 22-05-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠٢ کارناوال جنايتکاران و اپوزيسيون پرو رژيم سیاوش دانشور 22-05-09
"گفتمان مطالبه محور": پروژه ای دیگر در مقابل سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی! بخش ۱ علی جوادی 15-05-09
مضحکه انتخاباتی و موسوی خط امامی ؛ در حاشيه اظهارات مهر انگير کار آذر ماجدی 15-05-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠١"انتخابات" و اپوزيسيون پرو رژیم سیاوش دانشور 15-05-09
کمونیسم کارگری و مضحکه انتخابات حکومت اسلامی هیئت دائر 15-05-09
قرق خيابانها توسط نيروهاى امنيتى و نظامى کامران پایدار 15-05-09
دادخواهی آرام خانواده های دستگیر شدگان اول ماه مه هاله صفرزاده 15-05-09
گفتگوى على طاهرى با یکی کودک کار از اصفهان:صاحبکارم یک جغد کثیف است! علی طاهری 15-05-09
ستون آخر ؛ قتل عام تامیل ها در سریلانکا و ناسیونالیسم چپ در ایران علی جوادی 15-05-09
نامه اى از ايران نامه 08-05-09
سازمان زحمتکشان کردستان، محفل قوم پرستان ضد کمونیست! هرمزشیرازی 08-05-09
جهنم واقعى ؛ گزارشى از کارگران پيرانشهر عباس سعیدپور 08-05-09
در آغاز سومین سالگردفعالیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هیئت دائر 08-05-09
ستون آخر٬ کودکان، والدین و مذهب علی جوادی 08-05-09
عوامفریبی زیر پوشش رفع تبعیض علیه زنان شهلا نوری 08-05-09
کارگران پیمانی اور – هال؛تفرقه را به اتحاد عليه سرمايه داران تبديل کنيم! علی طاهری 08-05-09
عاقبت تزهاى غیر کمونیستى کوروش مدرسی علی طاهری 08-05-09
گفتگو با نیما انصاری و یاشار سعیدی از اعضای دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص اخراج بیست پناهجو از ترکیه به ایران گفتگو با نیما انصاری و یاشار سعیدی 01-05-09
يادداشت سردبير٬ شماره ١٠٠ جنگ در پاکستان سیاوش دانشور 01-05-09
شکنجه در دمکراسی، شکنجه در اسلام، و کودنان سیاسی علی جوادی 01-05-09
دخو و عبدالکریم سروش سعیدمدانلو 01-05-09
گفتگو با نسرين رمضانعلى در باره اول مه نسرین رمضانعلی 01-05-09
در حاشیه اعدام دلارا دارابی علی جوادی 01-05-09
فصل جدید جنگ تروریست ها آذر ماجدی 01-05-09
اول مه در ايران سیاوش دانشور 01-05-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩٩؛ اول مه ٢٠٠٩ سیاوش دانشور 01-05-09
″آقا″ میرود دُلدُل سوار! سعیدمدانلو 24-04-09
قتل عام در روستای بلگه شهر ماردین ترکیه یاشارسعیدی 24-04-09
پرده دیگری از نمایش؛دروغ و فریب جمهوری اسلامی مهرداد کوشا 24-04-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩٨؛ نبرد اول مه سیاوش دانشور 24-04-09

عذر بدتر از گناه در پاسخ به دفاعیه خالد حاج محمدی

آذر ماجدی 24-04-09
سه رکن سیاست میرحسین موسوی در مضحکه انتخاباتی علی جوادی 24-04-09
اعتصاب یا خانه نشین کردن معلمان؟ علی جوادی 24-04-09
کرکسها و کفتارها،بد و بدترهای اسلام سیاسی سعیدمدانلو 24-04-09
در حاشیه اظهارات ضد زن آخوند طباطبایی علی طاهری 17-04-09
کارگران کمونيست و اول ماه مه هیئت دائر 17-04-09
تومار عليه تلاش اسلاميها٬ اتهام پراکنى به فعالين اپوزيسيون هیئت دائر 17-04-09
کنفرانس بين المللى سکولار در پاريس آذر ماجدی 17-04-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩٧"دوربان ٢"کمونيسم کارگرى و مسئله نژاد پرستى سیاوش دانشور 17-04-09
انصراف از شرکت در يک کنفرانس سیاوش دانشور 17-04-09
مصاحبه على طاهرى با یکی از کارگران اصفهانجمهوری اسلامی رفتنی است علی طاهری 17-04-09
پوئن مدیای غربی به جمهوری اسلامی برای سرکوب اپوزیسیون علی طاهری 17-04-09
در باره سفر خامنه اى به کردستان نسرین رمضانعلی 17-04-09
در گیرو دار معرکه ″انتخابات ریاست جمهوری″ سعید مدانلو 10-04-09
احترامات قلبی ام به او بدون هیچ مناسبتی به جز هستی اش سیما روشن 10-04-09
ترکیه و جنبش اول مه یاشار سعیدی 10-04-09
بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری پیرامون بحران جهان سرمایه داری و خطوط عمده وظایف ما هیئت دائر 10-04-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩۶ کارگران هفت تپه ودولت ضد کارگر اسلامى سیاوش دانشور 10-04-09
"یادگیری زندگی با اسلام رادیکال " علی جوادی 10-04-09
شاهزاده فدرالیست، فدرالیستهای مستاصل، و ناسیونالیستهای سرگردان علی جوادی 10-04-09
چرا وزارت خارجه دولت اسرائیل به دست و پا افتاده است؟گفتگو با آذر ماجدی در پاسخ به منشه امیر آذر ماجدی 03-04-09
اول ماه مه ؛ خانه کارگر، سندیکالیسم، "کمیته های کارگری" و کمونیسم کارگری نسرین رمضانعلی 03-04-09
تظاهرات لندن ضد سرمایه داری است ! پاسخی به اظهارات صداى آمريکا علی طاهری 03-04-09
سوسیالیسم رابینسون کروزوئه:جوابی به محمد نبوی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران علی طاهری 03-04-09
سخنی با کارگران ایران خودرو کامران پایدار 03-04-09
جهان سرمایه داری در بن بست هیئت دائر 03-04-09
Right vs Left in Secularist Movement:It is not sufficient to be a secularist آذر ماجدی 03-04-09
این سند اذعان به شکست سرمایه داری است علی جوادی 03-04-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩۵ کارگران و "انتخابات" سیاوش دانشور 03-04-09
"آغازی نو"یا فصلی دیگر از کشمکشهای دو قطب ارتجاعی؟ علی جوادی 26-03-09
محبوس کردن مدیریت کارخانه، رادیکالیسم سارکوزی!جلوه ای از مبارزه طبقاتی در فرانسه آذر ماجدی 26-03-09
آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ایده تشکیل سازمان "اکس یهودى" آذر ماجدی 26-03-09
سران ارتجاع در دو اجلاس در غرب و شرق آذر ماجدی 26-03-09
پيش بسوى اول مه نسرین رمضانعلی 26-03-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩۴؛ دولت ”مستضعفانحاج مير حسين موسوى سیاوش دانشور 26-03-09
در دفاع از بحث"حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"بخش سوم سیاوش دانشور 26-03-09
پروژه"اکس- مسلم"پدیده ای در جدال دو اردوی تروریستی سیروان قادری 26-03-09
عنوانی بزرگ برای اهدافی کوچک کامران پایدار 19-03-09
سرمایه داری نه!دنیای دیگری قابل تحقق است مهرداد کوشا 19-03-09
اپوزيسيون٬ جمهورى اسلامى٬ حق سفر هیئت دائر 19-03-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩٣فرانسه٬ سلاح اعتصاب سیاوش دانشور 19-03-09
دو گرایش در مبارزه برای افزایش دستمزد علی جوادی 19-03-09
خاتمی آمد٬ خاتمی رفت ... مرگ بر جمهوری اسلامی علی جوادی

19-03-09

"دو روزی که شهر گوتنبرگ را به لرزه انداخت" شهلا نوری 12-03-09
روزهای پایانی سال گوتنبرگ یکپارچه شور و اعتراض بود کریم نوری 12-03-09
پیام تبریک سال نو علی جوادی 12-03-09
در ضرورت "قطع بند ناف از انقلاب ۵٧" علی جوادی 12-03-09
در حاشیه یک یادداشت علی جوادی 12-03-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩٢؛سال ٨٨؛سال آلترناتيو کارگرى سیاوش دانشور 12-03-09
تکذیب میکنم!خواب نما شدن ایرج آذرین آذر ماجدی 12-03-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩١"انتخابات"٬ وضعيت رژيم و سياست کمونيسم طبقه کارگر سیاوش دانشور 12-03-09
پاسخ به "جمعى از کارگران ايران خودرو"اين سنت کمونيسم طبقه کارگر نيست! سیاوش دانشور 12-03-09
در باره کنفرانس بين المللى گوتنبرگ آذر ماجدی 05-03-09
در باره مراسمهاى ٨ مارس نسرین رمضانعلی 05-03-09
نقدی به مواضع وارونه رحمان حسین زاده,در رابطه با جنبش کارگری علی طاهری 05-03-09
استمداد خانواده دانشجویان برای رهایی فرزندانشان علی طاهری 05-03-09
گفتگو با محمود احمدى٬ هما ارجمند٬ جليل بهروزى,در باره اعتراض به حضور جمهورى اسلامى در تورنتو برای یک دنیای بهتر 05-03-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٩٠زن و سرمايه دارى سیاوش دانشور 05-03-09
در دفاع از بحث "حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"بخش دوم سیاوش دانشور 05-03-09
انتقال بحران اقتصادی سرمایه داران به زند گی کارگران موقوف! کامران پایدار 28-02-09
کمونیسم کارگری و اعتراض معلمان علی جوادی 28-02-09
گفتگو با نسرين رمضانعلى برای یک دنیای بهتر 28-02-09
گزارشی از یک جلسه سخنرانی پروین کابلی 28-02-09
ميز گرد نشريه يک دنياى بهتر بمناسبت روز جهانى زن با آذر ماجدى٬ پروين کابلى٬ شهلا نورى برای یک دنیای بهتر 28-02-09
مصاحبه با یکی از کارگران سازمانده ذوب آهن برای یک دنیای بهتر 28-02-09
8 مارس و حاکمیت اسلام سياسى پدرام نواندیش 28-02-09
باز هم در مورد شورا٬ مجمع عمومی و سندیکا علی جوادی 28-02-09
تحلیل پوپولیستی از تفاوت های طبقه کارگر فرانسه و ایران آذر ماجدی 28-02-09
در دفاع از بحث "حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"بخش اول شیاوش دانشور 28-02-09
ستون آخر٬ شماره ٨٩ اعترافات ارتجاع در باره پديده خاتمى شیاوش دانشور 21-02-09
يادداشت سردبير٬ ضميمه ٨٩ کمونيسم طبقه کارگر و قدرت سياسى سیاوش دانشور 21-02-09
نگاهی به وضعیت اقتصادی در ایران علی طاهری 21-02-09
"انتخابات" و مجموعه سیاسی جمهوری اسلامی سعید مدانلو 21-02-09
تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان فارابی کرمانشاه لیلا احمدی 21-02-09
هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ میدهد ؛در باره دو قطعنامه حزب؛ سندیکالیسم، کمیته های کارگری هیئت دائر 21-02-09
نگاهی دیگر به آنچه که "انقلاب ٥٧" نامیده شد علی جوادی 21-02-09
ستون آخر٬:من از حق آزادی وایلدرز برای بیان نظرات شنیع اش دفاع میکنم آذر ماجدی 14-02-09
8 مارس شهلانوری 14-02-09
گفتگو با نسرين رمضانعلى ؛ در باره جنبش کارگرى نسرین رمضانعلی 14-02-09
هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ میدهد ؛پیرامون قطعنامه حزب در برخورد به دو حزب موسوم به "کمونیست کارگری" هیئت دائر 14-02-09
کارگران روز مزد، بردگان مدرن کامران پایدار 14-02-09
زیر پوست شهر مسعود تلاجوران 14-02-09
غزه گیت حزب اکس مسلم علی جوادی 14-02-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٨٧ اعتصاب معلمان ! چه بايد کرد؟ سیاوش دانشور 14-02-09
شلوغ کردن صحنه ؛ برای بی اعتبار نمودن نقد سعیدمدانلو 14-02-09
ستون آخر ؛ زن ستیزی کلاه مخملی چپ شرق زده آذر ماجدی 14-02-09
بازگشت سید آذر ماجدی 14-02-09
رکسیسم٬ پوپولیسم و پیش گویی اجتماعی علی طاهری 14-02-09
گفتگوى کامران پايدار با کارگران ایتکو پرس کامران پایدار 07-02-09
هیاهوئی با اهداف پنهان و ناسالم کانون دفاع از کمونیسم 07-02-09
پرستاران کرمانشاه؛ ؛ بخشنامه دوره آموزشى لغو شد لیلا احمدی 07-02-09
هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ میدهد ؛ پیرامون پلنوم چهارم حزب اتحاد کمونیسم کارگری هیئت دائر 07-02-09
در نقد مواضع پرو اسرائیلی حمید تقوایی علی جوادی 07-02-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٨۶ بحران سرمايه دارى و جنبش عمل مستقيم کارگرى سیاوش دانشور 07-02-09
سرمایه داری ورشکسته، سوسیالیسم به سبک چاوز و کمونیسم کارگری آذر ماجدی 07-02-09
برای توجیه مواضع پرو اسرائیلی به منصور حکمت آویزان نشوید آذر ماجدی 07-02-09
براى يک قطب بين المللى سکولار و چپ آذر ماجدی 07-02-09
گفتگو با نسرين رمضانعلى نسرین رمضانعلی 30-01-09
ملاحظه اى بر يک مقاله رضا تابان 30-01-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٨۵ "نه" به معرکه گيرى "انتخابات" سیاوش دانشور 30-01-09
ستون آخر٬ ؛ طبقه کارگر فرانسه در صف اول سیاوش دانشور 30-01-09
نگاه بر جاده زندگی پدرام نواندیش 30-01-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٨۴ اوباما و آينده ؛ اميدهاى خاکسترى سیاوش دانشور 30-01-09
اسلام و همجنسگرائى کامیار آزادمهر 23-01-09
چرا جنگ٬ چرا اکنون، چرا غزه؟ علی جوادی 23-01-09
ستون آخر؛ جشن پیروزی حماس بر ویرانه های غزه آذر ماجدی 23-01-09
قتل عام غزه ؛ انسان گرایی یا اپورتونیسم سیاسی آذر ماجدی 23-01-09
کمپين غير قانونى کردن چند همسرى هما ارجمند 23-01-09
بنام ناموس ؛گفتگو با پروين کابلى پروین کابلی 23-01-09
پاسخ به یک سئوال علی جوادی 23-01-09
بيراهه گارد آزادى ؛در حاشيه بحث اسد گلچینی علی طاهری 16-01-09
اعدام قربانى مسعود تالاجوران 16-01-09
قتل عام در غزه ؛ افشای ناسیونالیسم پرو غرب ایرانی آذر ماجدی 16-01-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٨٣؛کمونيسم کارگرى٬ ؛ناسيوناليسم و مسئله ملى سیاوش دانشور 16-01-09
چند همسرى هما ارجمند 16-01-09
با یکی از کارگران اخراجی کارخانه ماژین صنعت کامران پایدار 16-01-09
حزب کمونيست ايران و تحليل بحران اقتصادى سیاوش دانشور 16-01-09
کمونيسم طبقه کارگر و آينده بشريت سیاوش دانشور 16-01-09
ستون آخر ؛این ناسیونالیسم پروغربی است علی جوادی 16-01-09
کجاست یک جو انسانیت!(نقد مواضع پرو اسرائیلی در پوشش چپ) علی جوادی 16-01-09
غزه٬ راه فرار از بمب هم وجود ندارد آذر ماجدی 09-01-09
سندیکالیسم ارگان سازش طبقاتی و مشاوره به بورژوازی ؛در حاشیه سخنان رضا رخشان آذر ماجدی 09-01-09
گپی خودمانی به بهانه سال نو شراره نوری 09-01-09
مقابله با بيسوادى و تجربه کوبا علی طاهری 09-01-09
گفتگو با زنان کارگر علی طاهری 09-01-09
پیام به کارگران رادیکال و معترض یونان آذر ماجدی 09-01-09
مجمع عمومی خواست کارگران رادیکال یونان آذر ماجدی 09-01-09
گفتگوى نشريه ايران استار کانادا با على جوادى علی جوادی 09-01-09
این سندیکالیسم است!"هیچ اعتصاب و حرکت اعتراضی مشاهده نشده است" علی جوادی 09-01-09
يادداشت سردبير٬ شماره ٨١ ؛ حزب ما و آينده کمونيسم کارگرى سیاوش دانشور 02-01-09
ستون آخر٬ ؛ چه کسى "جنايتکار" است؟ سیاوش دانشور 02-01-09
کمپين افزايش دستمزدها و طرح چند ملاحظه سیاوش دانشور 02-01-09
توده ایسم، دمکراسی خواهی و انواع مشابه سعید مدانلو 02-01-09
قصاص٬ جنون در جنايت شراره نوری 02-01-09
جنايتى ديگر توسط ر‍ژيم اسلامى برعليه فعالين سياسى کیوان صدیق 02-01-09
گوشه هائى از اعتصاب در شركت نساجی سراب منوچهر پارسافر 02-01-09
پرستاران کرمانشاه ؛عدم دریافت مبالغ مربوط به جیره سالیانه و لباس لیلا احمدی 02-01-09
ستون آخرزمین لرزه سیاسی در یونان علی جوادی 02-01-09
کنترل کارگری و "حزب کمونیست کارگری" علی جوادی 02-01-09
ماجرای کارت بیمارستان: مصاحبه با یکی از کارگران اور-هال علی طاهری 25-12-08
يادداشت سردبير٬ شماره ٨٠افتضاح کامل دانشگاه و سران رژيم سیاوش دانشور 25-12-08
پوپوليسم مزمندر باره بحث حزب و "قدرت دوگانه" حميد تقوائى سیاوش دانشور 25-12-08
بن بست ناسيوناليسم کرد در باره سياستهاى جديد حزب دمکرات کردستان ايران سیاوش دانشور 25-12-08
دو لنگه کفش، "قهرمان ملی" و جنگ تروریست ها آذر ماجدی 25-12-08
16 آذر کشمشسبز اسلامی و سرخ رادیکال آذر ماجدی 25-12-08
"اشغال کارخانه" در اعتراض به بیکارسازیها علی جوادی 25-12-08
کورش مدرسی، "منشور سرنگونی": فرار به جلو علی جوادی 25-12-08
نکاتی در باره جنبش سرنگونی با علی جوادی علی جوادی 25-12-08
حقیقت دستکاری شده !نقدی بر نقطه نظرات پوپولیستی حمید تقوایی علی جوادی 25-12-08
مجمع عمومی و معضلات کارگران علی طاهری 18-12-08
اعتراض در بیمارستان طالقانی کرمانشاه لیلا احمدی 18-12-08
اطلاعيه وبلاگ جديد نه به اعدام کامیار آزادمهر 18-12-08
رضا پهلوی شاهنشاه اقوام مختلف سعیدمدانلو 18-12-08
يادداشت سردبير٬ شماره ٧٩ جدال چپ و راست در ١۶ آذر سیاوش دانشور 18-12-08
يادداشت سردبير٬ ضميمه ٧٩"مارکسيسم و تاکتيک"صورت مسئله کدام است؟ سیاوش دانشور 18-12-08
نکاتى در باره جنبش سرنگونى بخش دوم٬ با سياوش دانشور سیاوش دانشور 18-12-08
شکست جنبش سرنگونی یا بن بست چپ رادیکال؟ نقدی بر مواضع اخیر کورش مدرسی سیاوش دانشور 18-12-08
چپ رادیکال و مسئله سرنگونی و انقلاب کارگری در نقد دیدگاههای حمید تقوائی سیاوش دانشور 18-12-08
جبهه مشارکت و دغدغه های مالکیت خصوصی علی طاهری 09-12-08
به بهانه برگزاری آکسیون علیه سیاستهای امارات کامیار آزادمهر 09-12-08
مذاکره پرستاران کرمانشاه با رئیس نظام پرستاری حکومت اسلامی  بی نتیجه مان لیلا احمدی 09-12-08
جايزه صادراتى کالا و ريزش آوارش برسر کارگران هه ژار 09-12-08
زن مسعود 09-12-08
وظايف دانشجويان کمونيست حزب اتحاد کمونیسم کارگری 02-12-08
در باره قطعنامه کنترل کارگرى هیئت دائر 02-12-08
اهداف سیاسی و اقتصادی "حذف یارانه ها" و "طرح انضباط اجتماعی" علی جوادی 02-12-08
کنترل دولتی یا کنترل کارگری؟ سرمایه داری يا سوسیالیسم؟ علی جوادی 02-12-08
فعالین کارگری و سیاست کنترل کارگری علی جوادی 02-12-08
کنترل کارگری و حزب حکمتیست علی جوادی 02-11-08
در باره کنترل کارگرى سعید مدانلو 02-11-08
خلع مالکیت کارفرما یا دولتی کردن؟ طرد سیاست های راست کارگری آذر ماجدی 02-11-08
يادداشت سردبير٬ شماره ٧٨ در سالروز ١٣ آذر سیاوش دانشور 02-11-08
ستون آخر٬در باره عمليات تروريستى در بمبئى سیاوش دانشور 02-11-08
يادداشت سردبير٬ ضميمه ١ شماره ٧٨کنترل کارگرى سیاوش دانشور 02-11-08
ايجاد تشکل توده اى کارگرى مرورى مجدد بر تلاشهاى تاکنونى سیاوش دانشور 02-11-08
تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل کارگرى سیاوش دانشور 02-11-08
سوالاتى در باره کنترل کارگرى سیاوش دانشور 25-10-08
کارگران روز مزد، بردگان مدرن کامران پایدار 25-10-08
افزایش ساعت کار پرستاران کرمانشاه لیلا احمدی 25-10-08
خلع مالکیت کارفرما یا دولتی کردن؟طرد سیاست های راست کارگری آذر ماجدی 25-10-08
ستون آخر مساله "غیرت" کارگران نیست علی جوادی 25-10-08
چند کلمه به مناسبت شکل گیری حزب کمونیست کارگری علی جوادی 25-10-08
فاطمه را کشتند٬ جان فرزاد در خطر است سیاوش دانشور 25-10-08
ايجاد تشکل توده اى کارگرىمرورى مجدد بر تلاشهاى تاکنونى سیاوش دانشور 25-10-08
"عدالت" با قتل فاطمه اجرا شد شراره نوری 18-10-08
احمدی نژاد و مکانیزم ظهور امام زمان سعید مدانلو 18-10-08
گزارش سمینار "شغل خوب" برای همه در تورنتو محمود احمدی 18-10-08
بررسى و نقدی بر کتاب "سرمایه اجتماعی" علی طاهری 18-10-08
توجیه گردش به راستدر دفاع از اکس مسلم آذر ماجدی 18-10-08
بحران جهانی سرمایه و پی آمدهای آن در ایران مهرداد کوشا 11-10-08
دزدی از دستمزدهای معوق پرستاران لیلا احمدی 11-10-08
سوسياليسم نياز واقعى بشريت امروز است کیانوش نصیری 11-10-08
وضعيت کشت و صنعت مهاباد کیانوش نصیری 11-10-08
زوال سیاسی اپوزیسیون راست و پرو آمریکایی رژیم اسلامی علی جوادی 11-10-08
يادداشت سردبير٬ شماره ٧۶ سیاوش دانشور 11-10-08
در اسلام زن هميشه "مجرم" است سیاوش دانشور 11-10-08
از کتمان واقعیت تا اعتراف به حقیقت سیروان قادری 11-10-08
"سرکوب پاسخ خواست آزادى زن نيست" کامران آزادمهر 11-10-08
گفتگو با یکی از کارگران اخراجی سایپا یدک کامران پایدار 11-10-08
معنا و پی آمدهای سیاسی پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا هیئت دائر 11-10-08
ادعانامه ای علیه چپ سنتی در پوشش کمونیسم کارگری علی جوادی 11-10-08
يادداشت سردبير٬ نمايش قدرت يا نمايش وحشت؟ سیاوش دانشور 11-10-08
"تلویزیون حلال" در خدمت اسلام سیاسی شهلا نوری 11-10-08
سرگردانی ناسیونالیسم کرد در عمق تاریخ پاسخی به جعلیات فرخ معانی سیروان قادری 11-10-08
من کمونيستم!در پاسخ به جنایت رژیم علیه خانواده های فعالین کمونیست کیوان صدیق 11-10-08
انسان محور و اساس سوسیالیزم است!به بهانه پایان اعتصاب غذای رفیق داود باقری شراره نوری 04-10-08
پی آمدهای بحران جهان سرمایه داری، خطوط عمده وظایف ما هیئت داتر 04-10-08
انتخابات آمریکا: اميد و توهم برای "تغییر" علی جوادی 04-10-08
بیان حقایق تاریخی یک وظیفه کمونیستی آذرماجدی 04-10-08
ناسونالیسم زخم خورده و ضد کمونیسم پاخورده آذرماجدی 04-10-08
انتخابات آمريکا سیاوش دانشور 04-10-08
يادداشت سردبير٬ ضميمه ٧۴ سیاوش دانشور 04-10-08
ناسیونالیسم در هاون آقاى نورى علا کامران پایدار 04-10-08
افول آمریکا، عروج اوباما علی جوادی 04-10-08
حق با منصور حکمت بود علی جوادی 04-10-08
اولين پيامدهاى بحران سیاوش دانشور 27-09-08
کمونيسم تنها راه نجات بشريت است سیاوش دانشور 27-09-08
در باره سبک کار دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری سیروان قادری 27-09-08
مبانی سبک کاری "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی" دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 27-09-08
بحران جوهر اصلی سرمایه داریست کامران پایدار 27-09-08
گزارشى در مورد کارگران کارخانه "سه رماوز" گزارش 27-09-08
شبح مارکس در آمریکا در گشت و گذار است علی جوادی 27-09-08
بحران سرمایه داری، بحران حکومت اسلامی علی جوادی 27-09-08
هشدار به ناسیونالیسم کرد مدافع کومه له آذر ماجدی 27-09-08
حذف لیدر، متعارف شدن رژیم اسلامی و سرنوشت دن کیشوت وار لیدر آذر ماجدی 27-09-08
بحران سرمايه دارى و موقعيت نيروهاى اپوزيسيون ايران سیاوش دانشور 21-09-08
چاه "هنرى" جمکران شهلا نوری 21-09-08
هنر، سیاست، آزادی بیان شهلا نوری 21-09-08
ایران و بازار جهانی علی طاهری 21-09-08
بايد ريشه اينها را کن پدرام نواندیش 21-09-08
پرستاران کرمانشاه، باز هم دستمزدهای پرداخت نشده لیلا احمدی 21-09-08
نقش هتک حرمت و تخریب شخصیت در سیاست علی جوادی 21-09-08
کنترل دولتی یا کنترل کارگری؟ سرمایه داری يا سوسیالیسم؟ علی جوادی 21-09-08
از "پايان تاريخ" تا "پايان ريگانيسم"در حاشيه اظهارات فوکوياما سیاوش دانشور 21-09-08
مصاحبه کاوان عمر سلامی با آذر ماجدی آذر ماجدی 21-09-08
سرمایه داری یا سوسیالیسم مساله اینست! آذر ماجدی 21-09-08
ستون آخر ؛ نکاتی پیرامون بحران سرمایه داری جهانی علی جوادی 21-09-08
بحران عمیق اقتصادی و لزوم بازگشت به مارکس آذر ماجدی 14-09-08
اعتصاب سرمایه داران، اعتصاب کارگران سیاوش دانشور 14-09-08
مذهب و آینده کودکان متن سخنرانی در انجمن مدارس ابتدایی رتردام علی طاهری 14-09-08
من همیشه کودک نخواهم ماند! پدرام نواندیش 14-09-08
کودکان انسان هستند و اساس نیز انسان است مریم میناپور 14-09-08
تقدیر و تشکر کیوان صدیق 14-09-08
کارگران اتوبوس رانى و حقوق هاى عقب افتاده شوان سور 14-09-08
سنندج و خواهران نماينده خدا شوان سور 14-09-08
جنبش افزایش دستمزد یک بررسی تاریخی سپهر 06-09-08
یورش به خانه های مردم لیلا احمدی 06-09-08
گفتگوى ليلا احمدىبا یکی از پرستاران بیمارستان "امام رضا" کرمانشاه! لیلا احمدی 06-09-08
کارگران جهاد نصر مشهد؛ ديگر تحمل اين همه بيحقوقى را نداريم! گزارش 06-09-08
بحران و فروپاشى مالى آمريکا و سرمايه دارى امروز هیئت دائر پاسخ میدهد 06-09-08
يادداشت سردبير٬ شماره ۶٩ سیاوش دانشور 06-09-08
تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل کارگرى سیاوش دانشور 06-09-08
در باره کنترل کارگرى سعید مدانلو 06-09-08
سندیکالیسم یا مجامع عمومی؟ پدرام نواندیش 06-09-08
کمونیسم کارگری و جهان امروزبحران مالی آمریکا: راه حل آنها، راه حل ما علی جوادی 06-09-08
دموکراسی  و شورا علی طاهری 30-08-08
آغاز سال تحصيلى جديد و چپ در دانشگاه هیئت دائر پاسخ میدهد 30-08-08
گفتگو با آذر ماجدی در مورد فروم اجتماعی اروپا آذر ماجدی 30-08-08
گفتگو با نسرين رمضانعلى مبارزات کارگران در سنندج یک دنیای بهتر 30-08-08
زندگی انسانی حق مسلم ماست! علی طاهری 30-08-08
پاى صحبت محرومان مهرداد ناصری 30-08-08
مقاطعه کاری در ایران ارسلان الوند 30-08-08
سازماندهی کارگری یا گروه فشار کامران پايدار 30-08-08
گزارشى از پرستاران بيمارستان انديمشک جمعی از پرستاران 30-08-08
انتخابات آمریکا: دمکراسی و کمونیسم کارگری هیئت دائر پاسخ میدهد 24-08-08
کنترل کارگری و حزب حکمتیست علی جوادی 24-08-08
يادداشت سردبير٬ شماره ۶٧به کارگران سنندج! سیاوش دانشور 24-08-08
"تنها به علت کرد بودن"!؟در باره مواضع ارتجاعى اطلاعيه راه کارگر سیاوش دانشور 24-08-08
"در کمونیسم زندگی بهتری داشتیم!" علی طاهری 24-08-08
کارگران و فقر کامران پايدار 24-08-08
افغانستان از دیدگاه یک جوان کمونیست علی رضا حیدرزاده 24-08-08
فعالین کارگری و سیاست کنترل کارگری علی جوادی 24-08-08
لایحه خانواده تصویب شد حالا چه؟ آذر ماجدی 18-08-08
يادداشت سردبير٬ شماره ۶۶"انتخابات" و نوار کهنه دو خرداد سیاوش دانشور 18-08-08
چپ راديکال و تابوى "حزب رهبر – حزب سازمانده"در نقد بحث اخير حميد تقوائى سیاوش دانشور 18-08-08
مردم و جمهوری شل کن سفت کن اسلامی! سعیدمدانلو 18-08-08
استثمار سازمان يافته كودكان کار و خيابان توسط شهردارى شهریار افروزه 18-08-08
رمضان و سکوت روزبه 18-08-08
مسجد و مدرسه مهرداد ناصری 18-08-08
قاچاقچیان ارسلان الوند 18-08-08
يادداشت سردبير٬ شماره ۶۵"زندانی، خاوران، اینروزها!" سیاوش دانشور 18-08-08
کردستان ايران "پدر" ندارد!دوران عشاير گذشته است سیاوش دانشور 18-08-08
توهم به پیروزی یا خود فریبی؟در حاشیه مذاکره فعالین زنان با مجلس اسلامی آذر ماجدی 18-08-08
هیاهو بر سر هیچظاهر چپ، باطن راست ! نگاهی به سیاست ها ح ک ک آذر ماجدی 18-08-08
کمونیسم کارگری و جهان امروز در فردای جدال در اوستیای جنوبی: صف بندیهای جدید؟ علی جوادی 11-08-08
زندان٬ اعدام٬ و راه مبارزه با آن نسرین رمضانعلی 11-08-08
چند گزارش٬ نسرین رمضانعلی 11-08-08
گفتگو با یکی از کارگران اخراجی ایران خودرو دیزل! کامران پایدار 11-08-08
اعتصاب ١-٢ سپهر 11-08-08
"اينترنت ملى"!؟ سیاوش زمانی 11-08-08
برای بهنام زارع کامیار آزادمهر 11-08-08
کمونیسم کارگری و جهان امروزدر حاشیه انتخابات آمریکا : کدام تغییر؟ علی جوادی 11-08-08
یک گام به پیش چند گام به پس!در نقد حزب حکمتیست علی جوادی 11-08-08
گفتگو با مريم کوشا مسئول دفتر روابط بين المللى حزب مریم کوشا 11-08-08
يادداشت سردبير٬ شماره ۶۴استعفاى مشرف؛ پايان يک الگوى حکومتى سیاوش دانشور 03-08-08
سرمايه دارى کارگران را در پرتگاه نابودى قرار داده است نسرین رمضانعلی 03-08-08
فریادی که کنوانسیون حقوق بشر نشنید! شهلا نوری 03-08-08
کمونیستها٬ طبقه کارگر و ارتجاع اپوزيسيون راست کامیار آزادمهر 03-08-08
جهنمى به نام کارخانه کامران پایدار 03-08-08
کمونیسم کارگری، مذهب زدائی و گرایشات راست هیئت دائر 03-08-08
گفتگو با یکی از فعالین قدیمی جنبش کارگری ايران علی طاهری 27-07-08
نامه اى از آمريکا به خاکسپاری کمونیسم؟ فرزاد سلطانی 27-07-08
استعفای ایزدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهو دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران لیلا احمدی 27-07-08
فرشته٬ از قربانيان کهنه پرستى و نظام ضد زن نیما انصاری 27-07-08
"کمونیسم کارگری و جهان امروز" اوستیای جنوبی، جدال بر سر چیست؟ علی جوادی 27-07-08
فقط دو گام به راست!در نقد سیاستهای "حزب کمونیست کارگری" علی جوادی 27-07-08
زنان "آف ساید" و جنبش ملی – اسلامی آذر ماجدی 27-07-08
زن کشى ادامه دارد شهلا نوری 27-07-08
قانون حمایت از خانواده:زندانی تاریک تر برای زنان علی طاهری 22-07-08
از کار قراردادی تا شرکتهای انگل پیمانکاری کامیار پایدار 22-07-08
اهداف سیاسی "طرح تحول اقتصادی" دولت اسلامی؟ علی جوادی 22-07-08
يادداشت سردبير٬ شماره کارگران و فقر سیاوش دانشور 22-07-08
دستاوردهای اقتصادی رژیم در سه دهه برای طبقه کارگر ایران علی طاهری 22-07-08
در باره قطعنامه کنترل کارگرى هیات دائر 22-07-08
وظایف ویژه حزب اتحاد کمونیسم کارگری سخنرانی افتتاحیه در پلنوم سوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری علی جوادی 22-07-08
اروپا اوباما را انتخاب کرد!اوباما تحقق رویا یا نماینده تغییر؟ آذر ماجدی 22-07-08
انتقاد اسلامی از لایحه جدید خانواده!مدافعین حقوق زن مومن تر از امام آذر ماجدی 22-07-08
عليه حکومت فقر و اعدام بپاخيزيم! سیاوش دانشور 16-07-08
نگاهی به عملکرد اتحادیه کارگری در  امریکا  علی طاهری 16-07-08
گزارش از شهرک صنعتى  شوان سور 16-07-08
کارگران چه ميگويند؟ با یکی از کارگران اخراجی کارخانه جنرال الکتریک کامران پايدار 16-07-08
گفتگوى سياوش مرادىبا يکى از کارگران انرژى گستر اصفهان سیاوش مرادی 16-07-08
کارگران و سرمايه دارى رضا تابان 16-07-08
کمونیسم کارگری جنگ، جامعه و قدرت سیاسی بيانيه حزب اتحاد کمونیسم کارگری 08-07-08
کشمکشهای جهانی و مبانی سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری قطعنامه مصوب پلنوم سوم 08-07-08
در باره قطعنامه "کشمکشهای جهانی و مبانی سیاست حزب"٬ آيا رژيم اسلامىمتعارف ميشود٬ سکولاريسم راست و چپ هیئت دائر پاسخ میدهد 08-07-08
يادداشت سردبير٬ شماره 60 سیاوش دانشور 01-07-08
آزادی بشر و طبقه کارگر علی طاهری 01-07-08
گفتگوى کامران پايدار با یکی از کارگران اعتصابی ایران خودرو کامران پايدار 01-07-08
اعتصاب سپهر 01-07-08
کاریابی وارتش ذخیره کار مهران ميلادى 01-07-08
در باره گرانى و فقر و قطعنامه مصوب پلنوم سوم حزب هیات دایر 01-07-08
عليه گرانى و فقر!وظايف فورى کمونیسم و طبقه کارگر مصوب پلنوم سوم حزب 01-07-08
مذهب و مشروطه سلطنتی!"آنچه به سود ایران و اسلام هردوست!" علی جوادی 01-07-08
مصاف های طبقاتی و کارگران هفت تپه علی طاهری 01-07-08
"زندگى" در روستاهاى سرخس داداکمون 01-07-08
اعتصاب سپهر 01-07-08
عدالت و برابرى در جمهورى اسلامى شهريار افروزه 01-07-08
اعدام٬ قانون اساسى٬ و حقوق بشردر حاشيه اطلاعيه "فراخوان تجمع براى آزادى فرزاد کمانگر" سیاوش دانشور 25-06-08
راست و گرانى٬ کمونيستها و شورش گرسنگان٬ سياستهاى پوپوليستى و آنارکو پاسيفيستى با هیات دایر 25-06-08
پرستاران در جدال با زندگی علی طاهری 25-06-08
قطب سوم کار ماست! رضا تابان 25-06-08
حزب و قدرت سياسى منصور حکمت 25-06-08
راست و گرانى٬ کمونيستها و شورش گرسنگان٬ سياستهاى پوپوليستى و آنارکو پاسيفيستى با هیات دایر 25-06-08
پرستاران در جدال با زندگی علی طاهری 25-06-08
حق تاليف٬ سبک کار اعتراضات دانشجوئى٬ انتشار اسناد داخلى با هیات دایر 18-06-08
کدام جنبش؟! علی جوادی 18-06-08
دو قطبى "حزب - توده ها"ى چپ راديکال در حاشيه اظهار نظر کورش مدرسى سیاوش دانشور 18-06-08
يادداشت سردبير٬ شماره ۵۵ سیاوش دانشور 18-06-08
پلاتفرم گذار به پوپولیسم افشاگر! محمود احمدی
سياستها و روشها را بايد تغيير داد! کامران پایدار 18-06-08
اعتصاب کوره پزخانه ها٬ کار کودکان٬ تظاهرات ٢۴ خرداد با هیات دایر 11-06-08
گزارش گفتگو با کارگران کوره پزخانه ها ؛اعتصابات کارگران کوره پزخانه های ارومیه سیامند سیدرحمانی 11-06-08
بازهم در باره سياستهاى "اتحاديه آزاد کارگران ايران"پاسخ به سليمان چاپارى سیاوش دانشور 11-06-08
اعترافات زیر شکنجه و شرق زدگی!شکنجه گیت آذرین-مقدم آذر ماجدی 11-06-08
جهنمی در اعماق خاک رس!کوره پزخانه های خاتون آباد تهران کامران پایدار 11-06-08
معمولی معمولی پدرام نو اندیش 11-06-08
کوره پزخانه ها اردوگاه بردگى است! رزگار شریف پویان 11-06-08
اعتصاب ووضعيت كارگران كوره هاى آجر پزى استان خراسان شهریار افروزه 11-06-08
علی جوادی٬ سیاوش دانشور با هیات دایر 04-06-08
شکل گیری جنبش رادیکال آزادی زن سکولاریست گفتگو با آذر ماجدی 04-06-08
٢٠ سال گذشت: ٣٠ خرداد ۶٠گفتگو با راديو انترناسيونال٢٣ خرداد ١٣٧٩ منصور حکمت 04-06-08
در سالگرد تشکيل حزب٬ با اعضاى کميته مرکزى شهلا نوری 04-06-08
در جمع روانپزشکان سنترم 45 آمستردام مجید پستنچی 04-06-08
جمهوری اسلامی سر پل صراط سعید مدانلو 04-06-08
 
برای دیدن ادامه آرشیو مقالات سال 2008 ماه مه از اینجا وارد شوید
برای دیدن ادامه آرشیو مقالات سال 2008 ماه آپریل از اینجا وارد شوید
برای دیدن ادامه آرشیو مقالات سال 2008 ماه مارس از اینجا وارد شوید
برای دیدن ادامه آرشیو مقالات سال 2008 ماه فوریه از اینجا وارد شوید
برای دیدن ادامه آرشیو مقالات سال 2008 ماه ژانویه از اینجا وارد شوید
برای دیدن ادامه آرشیو مقالات در سال 2007 از اینجا وارد شوید
 
 
     

Design by Magid Poostanchi All Rights Reserved 2007. All the content on this site are protected by the copyright law.