دیگر مقالات از آذر ماجدی
 

موضوع

  تاریخ
پرده ای در جدال پوپولیسم و کمونیسم استیصال سکتاریستی یا نقد مارکسیستی؟ 26-03-08
پنج سال پس از حمله به عراق:عراق آزاد یا گورستان بزرگ؟ 19-03-08
ستون آخر کدام قهرمان گری؟ در حاشیه شکنجه و فشار بر دانشجویان دستگیر شده 27-02-08
پیام اسقف کنتربری، کلیسای انگلستان، بمناسبت صدمین سالگرد ٨ مارس 21-02-08
آفریقا در آتش 06-02-08
انشعاب در حزب کمونیست کارگری 06-02-08
!دنیا در مرگ یک جنایتکار به سوگ نخواهد نشست 30-01-08
نامه سرگشاده به رهبری ح ک ک 09-01-08
غزه محکوم به مرگ تدریجی 09-01-08
در حاشیه انتخابات آمریکا 09-01-08

سپاه پاسداران خطاب به که مینویسد؟"حقیقت تلخ" و شیرین 16 اذر

02-01-08
"دست از مردم ایران کوتاه!"علیه جنگ علیه رژیم اسلامی! 12-12-07
گفتگو با آذر ماجدی در ارتباط با روز جهانی نفی خشونت علیه زنان 29-11-07
آناپولیس آغاز تشکیل دولت مستقل فلسطینی 29-11-07
اعتصاب کارگران فرانسه و کنگره بین المللی مارکس 21-11-07
جنگ تروریست ها و کانون های بحران 14-11-07
اینها چه نوع جانوری  هستند؟در حاشیه قتل زهرا 14-11-07
"اپراهای صابونی" در عالم سیاست 07-11-07
گرامیداشت روز کورش نوستالژی رژیم گذشته!مردم نه ایران اسلامی و نه ایران اهورایی نمیخواهند 31-10-07

اولین زن ها در دنیای اسلام زده!

31-10-07

گفتگوی نشریه فرانسوی "ریپوست لائیک" با آذر ماجدی درباره خطر جنگ، مولتی کالچرالیسم و حجاب

25-10-07

در حاشیه کنفرانس صلح خاورمیانه

17-10-07
11-10-07

ابداع "پادشاه موسیقی پاپ اسلامی!"

03-10-07
26-09-07

رابطه حرارت و عصبانیت! در حاشیه اسکاندال رهبری ح ک ک

26-09-07
12-09-07
05-09-07
05-09-07
29-08-07
08-08-07
01-08-07
18-07-07

قتل عام سبرنیشکا سندی دیگر در محکومیت ناسیونالیس

11-07-07

مسجد سرخ در اسلام آباد از اشغال اسلامیست ها خارج شد

11-07-07

در سالگرد مرگ منصور حکمت کیش شخصیت چه جایگاهی دارد؟

11-07-07

دیه برابر یک قدم بجلو یا بسوی ارتجاع؟

04-07-07

رادیکالیسم صوری، انقلابیگری سطحی! تبلیغات رهبری حزب کمونیست کارگری

04-07-07

"استقلال از احزاب راه پیروزی زنان؟!" پاسخی به شهلا لاهیجی

27-06-07

آیا جنبش آزادی زن در ایران به یک روز همبستگی ایرانی نیاز دارد؟

20-06-07

سخنرانی افتتاحیه کنفرانس اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

13-06-07

هشدار به نیروهای کمونیسم کارگری

07-06-07

چرا اتحاد کمونیسم کارگری؟

28-05-07

ورود به جدل ناخواسته

05.2007

"در سیاست حقیقت وجود ندارد؟"

04.2007

"من خودم یک کارگرم!"استدلالی ماورای خرد

04.2007

یادگار و سمبل قانون جنگل

04.2007

حمایت از خواست های بحق شما وظیفه ای همگانی است

23.04.07
23.04.07
02.03.07

در چهارمین سالگرد حمله به عراق

02.03.07

8 مارس آغاز فصلی نوین در حیات جنبش آزادی زن

01.03.07

تحلیلی از پلنوم 27 حزب کمونیست کارگری*

03.2007

افسانه چرخش به راست سازمان آزادی زن!در حاشیه حملات کتبی و شفاهی رهبری حزب

28.02.07

خاورمیانه در سالی که گذشت

18.01.07

معنای زندگی!در سوگ زویا

2007
nbnbfffff
 
     

Design by Magid Poostanchi All Rights Reserved 2007. All the content on this site are protected by the copyright law.