ستون آخر
از برکات جنبش ملی – اسلامی:
"اسلام مترقی، چپ مرتجع!"

آذر ماجدی

داشتم گزارش مصاحبه مطبوعاتی بمناسبت سالگرد کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز را میخواندم. خانم ها شیرین عبادی و سیمین بهبهانی و آقای بابک احمدی در این مصاحبه مطبوعاتی شرکت داشتند. همان خطی که در مراسم 22 خرداد حاکم بود، با صراحت بیشتر در این مصاحبه مطبوعاتی بارز بود: دفاع از اسلام و حمله به چپ. پیش خودم فکر کردم این نمیتواند اتفاقی یا حتی فردی باشد. این کاملا بیانگر انسجام خطی و فکری گرایش ملی – اسلامی است. فکر کردم اینها ممکن است دفاع از اسلام را با توسل به مسائل امنیتی توجیه کنند، اما حمله به چپ را چگونه توجیه میکنند؟ بگذارید ابتدا چند نقل قول بیاوریم و بعد به این مساله بپردازیم:
خانم شیرین عبادی در نقد لایحه "حمایت خانواده" اعلام کرد: "این قانون هم از لحاظ حقوقی ایراد دارد، هم با تعهدات بین المللی ایران ناسازگار است و هم مطابق با شریعت اسلام نیست." این دیگر دروغ در روز روشن است. لایحه جدید تاکید بیشتر و کاملا یک جانبه ای بر تعدد زوجات و صیغه دارد و همچنین تصریح میکند که صیغه لازم به ثبت نیست. آخر کجای این با شریعت اسلام مطابق نیست؟ هر انسانی که آشنایی جزیی با اسلام داشته باشد و یا در یک کشور اسلام زده زندگی کرده باشد، به این وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل خواهد گفت: "لطفا اینقدر از اسلام دفاع نکنید. دفاع از اسلام را بعهده آخوندها بگذارید و از حقوق زنان دفاع کنید!" ایا این رسما خاک پاشیدن به چشم زنان نیست؟
خانم سیمین بهبهانی سخنان خود را با قرائت آیه «ان اکرمکم عنداله اتقاکم» آغاز کرد و سپس گفت: "اسلام به موجب این آیه از همه تبعیض های حقوقی بین زن و مرد مبری است و هرکه بگوید بر اساس اسلام زن حق کمتری از مرد دارد خلاف اسلام و قرآن سخن گفته است." این جمله را باید به عجایب هفتگانه اضافه کرد و تعداد عجایب را به 8 رساند. روز روشن در مقابل چشمان مردم میگویند هر که بگوید طبق اسلام حقوق زن و مرد برابر نیست، ضد اسلام است! آیا لازم است سوره نساء را به ایشان یادآوری کرد؟ آیا لازم است قوانین شریعه را به ایشان نشان داد؟ ایشان شاعرند، حتما این ها را مطالعه کرده اند. پس این اصرار در وارونه جلوه دادن اسلام در چیست؟ آیا قصد دارند به "علمای اسلام" پولتیک بزنند؟ راستش بعضی اوقات انسان متحیر میماند. این ها با این روش نمیتوانند و نباید بعنوان سخنگویان جنبش تغییر قوانین تبعیض آمیز شناخته شوند. اینها دارند از اسلام دفاع میکنند، نه از حقوق زنان.
بابک احمدی در مورد واکنش گروه های چپ به كمپين چنین گفت: "در اوایل دانشجویان و یکسری از فعالین چپ این انتقاد را داشتند که خواسته های کمپین بورژوازیست و نه خواست همه مردم ... این انتقادها معمولا از طرف چپ سنتی، لنینیستها و استالینیستها مطرح می شد که تفاوت های بین زن و مرد برایشان کمرنگ است و صحنه دنیا را فقط برابری زن و مرد می بینند... ما الان با جریان سوسیال دموکرات سروکار داریم که در کل جهان فعال و پیشرو است. و این چپ واقعی است. اما هنوز از این چپ نسیمی به ایران نرسیده و هنوز تفکرات استالین است که به چپ ایران سایه افکنده است.... من در طول این ماه ها به کمپین ایمان آوردم و بیشتر با آن همراه شدم و خوشحالم که به کمپین وفادار ماندم و با اندیشه های مرتجع چپ همنواز نشدم."
این گفته های سخنگویان کمپین است. تعریف از اسلام، فحش به چپ. به آقای احمدی باید گوشزد کرد که آنچه ایشان مطرح کرده اند، کلیشه هایی است که از چپ نقل میشود. و در اینجا یک تلاش مشخص ضد کمونیستی ایشان را به طرح این کلیشه ها واداشته است. چپ در جامعه ایران اکنون و در یک دهه گذشته به هیچ عنوان با این کلیشه ها تداعی نمیشود. نمیدانم چهار تا دانشجو در دانشگاه به ایشان چه گفته اند، اما طی دهه گذشته چپ در ایران به روشنی با کمونیسم کارگری تداعی شده است. به هر کس بگویید چپ، به شما میگوید کمونیسم کارگری. کسانی که آنقدر در دفاع از حقوق زن رادیکال و میلیتانت هستند که بنظر دوستان شما، "موجب فساد در جامعه خواهد شد." "زیادی تندرو هستند." "زیادی اسلام را نقد میکنند." "حرف هایشان اینقدر رادیکال است که پیاده شدنی نیست." دفاع بی قید و شرط و قاطع کمونیست های کارگری از آزادی بی قید و شرط زن و از برابری کامل و واقعی زن و مرد شهره خاص و عام است. زمانی که شما و دوستان تان به آقای خاتمی برای ذره ای اصلاحات دخیل بسته بودید، این کمونیست های کارگری بودند که دو خرداد و جنبش عقیم "اصلاحات" و امکان ناپذیری تحقق "جمهوری اسلامی نوع دوم" را افشاء میکردند. این کمونیست های کارگری بوده اند که زن ستیزی جمهوری اسلامی را در جهان افشاء کرده اند. آن وقت شما دارید به چپ دفاع از حقوق زن را میاموزید؟
ملی – اسلامی ها را می شناسیم. اما این روش ها عقیم بودنش را سال ها است که اثبات کرده است. پراگماتیسم هم حکم میکند که کمی رادیکال تر ظاهر شوند. اینقدر به اسلام باج ندهند. مردم ایران از این رژیم بیزارند. زنان میدانند که تمام این قوانین و زن ستیزی از اسلام نشات گرفته است. مردم ضمنا کمونیست های کارگری و برابری طلبی و آزادیخواهی آن ها را میشناسند. از آنها بپرسید، به شما خواهند گفت: اسلام ارتجاعی است نه چپ. *