پیام آذر ماجدی به معلمان!

حمایت از خواست های بحق شما وظیفه ای همگانی است!
حمایت از معلمان در 8 مارس!

 

معلمان عزیز!
درود بر شما. درود بر شما انسان های زحمتکش  که با تلاش و کوشش شبانه روزی و با تحمل شرایط سخت کار و حقوق های ناچیز زیر خط فقر، فرزندان ما و نسل جوان جامعه را آموزش میدهید. شما مایه افتخار و احترام جامعه هستید. مبارزه شما برای بهبود شرایط کار و افزایش حقوق مبارزه ای کاملا برحق است و باید مورد حمایت و پشتیبانی همه مردم قرار گیرد. هر آن کسی که فرزندی دارد که مشغول تحصیل است و یا به زودی عازم مدرسه خواهد شد، تمام کودکانی که هر روز با شما در کلاس های درس هستند، نوجوانانی که در بیم آینده نامعلوم از شما درس میگیرند، و نسل جوانی که به فکر ساختن آینده خود و جامعه است، همگی باید به حمایت بی قید و شرط شما بشتابند. موقعیت شما شاخص روشنی برای اجرای عدالت در جامعه است.

مردم!
حمایت از مبارزه معملمان یکی از وظایف مهم شهروندی و انسانی ماست. وضعیت سخت و نابسامان معملمان تاثیر بلافاصله بر آموزش و روان کودکان ما دارد. معلمی که مجبور است دو شیفت کار کند تا اجاره خانه اش را تامین کند، قادر نخواهد بود به کودکان ما، به جگرگوشگان ما آنطور که شایسته آنهاست آموزش دهد، نمیتواند با صبر و حوصله با روحیه لطیف و تاثیر پذیر آنها برخورد کند. حقوق معلمان مثل کارگران، پرستاران و بطور خلاصه اکثریت قریب به اتفاق کارکنان جامعه باید چندین برابر افزایش یابد. فشارهای پلیسی باید از مدارس و محیط های تحصیلی رخت بربندد. آموزش خزعبلات و خرافات غیرعلمی  و مذهبی باید از دروس مدارس حذف شود.

فعالین جنبش آزادی زن!
8 مارس نزدیک است. جنبش آزادی زن دارد برای برگزاری یک 8 مارس باشکوه و گسترده تدارک می بیند. اعتصاب معملمان برای روز 15 اسفند، دو روز پیش از 8 مارس تعیین شده است. باید مبارزه معلمان را  به 8 مارس پیوند زد. جنبش آزادی زن باید با آغوش باز از این اعتصاب و خواست های معلمان حمایت کند. این دو مبارزه کاملا بهم مرتبطند. 8 مارس سمبل آزادی و برابری و عدالت است. جنبش آزادی زن در این روز پرچم آزادیخواهی، برابری طلبی و عدالت خواهی را به اهتزاز در میاورد. مبارزه معملمان برای اجرای عدالت است. بخش وسیعی از زنان شاغل، در بخش آموزش و پرورش مشغول به کار هستند. یک علت اصلی پایین بودن  حقوق در این رشته "زنانه" شدن این کار است. مبارزه برای برابری زن و مرد بلافاصله در بهبود شرایط کار در این رشته تاثیر خواهد داشت. حمایت کامل از خواست های معلمان و همبستگی با مبارزه آنها باید در قطعنامه های 8 مارس و در مجامع این روز مطرح شود.

سازمان آزادی زن قاطعانه از مبارزه معلمان و خواست های آنها حمایت میکند. و به سهم خود تلاش میکند تا جامعه و افکار بین المللی را از اخبار این مبارزات مطلع کند و آنها را به حمایت از این مبارزه فرا خواند.

زنده باد آزادی و برابری!
پیروز باد مبارزه معلمان!
زنده باد 8 مارس!
سازمان آزادی زن
23 فوریه 2007
www.azadizan.com