برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۴٩

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۴٩

 

برای یک دنیای بهتر

مرورى بر اول مه ٨٧ میزگرد با سياوش دانشور٬ آذر ماجدى٬ على جوادى
هیات دایر پاسخ میدهد هیات دایر
پرسپولیس، انقلاب و زن نوین!

آذر ماچدی

گزارش از نقض حقوق کارگران علی طاهری
گفتگوی کامران پایدار با یکی از کارگران اعتصابی شرکت پرس ایران خودرو! کامران پایدار

ماجرای تکان دهنده که همه جهانیان را بهت زده کرد!

شهلا نوری
آذر ماجدی در کنفرانس سکولار - اومانیسم در هلند

سازمان آزادی زن

ناسیونالیسم و سیاست "اعلام خطر" سعید مدانلو
کارگران شرکت ایده نگر خواهان دریافت دستمزدهای معوق خود هستند ! کامران پايدار
گزارشى از نساجى کردستان یک دنیای بهتر
اول مه ٨٧ گزارش
دبیر خانه سراسری "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی" تشکیل شد! دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
فراخوان دفتر دفاع از حقوق پنا هندگی واحد ترکیه  نیما انصاری

برمه٬طوفان قتل عام ميکند!

خبر
اعتصاب برعليه زمين خواران شهريار افروزه
قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار به مناسبت اول ماه مه اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
قطعنامه پایانی تجمع فرهنگیان در اردیبهشت 87 فرهنگیان
سرکوب وحشيانه صف اول مه کارگران در ترکيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

اعتراض و تجمع معلمان منطقه ۵ تهران

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کارگران شرکت پرس ایران خودرو برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری تهدید به اعتصاب کردند! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اخبار مبارزات کارگرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
تعدادى از دستگير شدگان اول مه آزاد شدند حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
با تمام قوا عليه تحركات فاشيستى - ناسیونالیستی! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
قطعنامه کمیته برگزار کننده مراسم اول ماه مه ٢٠٠٨ در سنندج کمیته بر گزار کننده
پروین اردلان به دو تا سه سال حبس تعلیقی محکوم شد! سازمان آزادی زن
نامه ها٬ شماره ۴٩ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد