گزارش از کامران پايدار
کارگران شرکت ایده نگر خواهان دریافت دستمزدهای معوق خود هستند !

بیش از 100 نفر از کارگران شرکت ایده نگر که دفتر مرکزی آن در تهران و کارخانه این شرکت در قم می باشد٬ حقوق فروردین 87 و مبالغ مربوط به سنوات و اضافه کاری سال 86 را هنوز دریافت نکرده اند. در پی اعتراضات مکرر، کارگران در چند روز اخیر موفق به دریافت دستمزدهای اسفند 86 شده اند. اوضاع در این شرکت به شدت ملتهب بوده و کارگران خشمگین خواهان دریافت دستمزدهای عقب افتاده خود هستند. کارخانه شرکت ایده نگر که در قم واقع است کارش تولید سوپاپ خودرو٬ لوازم جانبی آن و انجام سفارشات ایران خودرو است .


18/2/87