برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
   

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره 7

 
 
 

مطالب نشریه شماره 7

برای یک دنیای بهتر

گزارش هیات دایر دفتر سیاسی

آذر ماجدی

آذر ماجدی

آذر ماجدی

یادداشتهای از علی جوادی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

ترجمه و تكثير: اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران

سازمان آزادی زن

سيامک مرادى – سنندج

سعید مدانلو

کاميار آزادمهر

نامه ها

واحد انگلستان

سیاوش دانشور

جمعی از کارگران ایران خودرو

محمود احمدی
شهلا نورى
اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار
ترجمه و تكثير: اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران
محمود احمدی
ترجمه و تكثير: اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران
على طاهرى

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد