تشکیل کمیته موقت حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان

 

امروز یک شنبه  مورخ 09/07/ 2007 ، طی جلسه ای با حضور اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان ، کمیته موقت این واحد تشکیل شد.

این کمیته موقت، وظیفه تشکیل ساختاری واحد، سازماندهی  و متشکل کردن اعضا تا مقطع برگزاری کنفرانس سراسری واحد انگلستان را عهده دار شده است ، همچنین این کمیته در اولین نشست خود در روز دو شنبه 16/07/07 ، دبیر موقت و برنامه عمل این دوره را تا مقطع کنفرانس تعیین خواهد کرد.

اسامی رفقای عضو این کمیته موقت  به قرار زیر میباشد :
اصلان دیده کنان ، ناهید نریمانی ، حمید رحیمی ، مریم کوشا ، سیروان قادری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان ضمن تبریک و تشکر از این رفقا بخاطر قبول مسئولیت ، آرزوی موفقیت را برایشان دارد.

 

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان
09/07/07