گزارش برگزاری تظاهرات هیجده تیر در کانادا

 

در روزهای یکشنبه 8 جولای و دوشنبه 9 جولای دو تظاهرات به مناسبت سالگرد 18 تیر و دفاع از جنش سرنگونی مردم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی در تورنتو و اوتاوا کانادا برگزار شد.

تورنتو

به دعوت کمیته برگزاری تظاهرات 18 تیر و حزب کمونیست کارگری ایران، تظاهراتی درمیدان مل لسمن نورت یورک برگزار شد. در این تظاهرات حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیز شرکت فعال داشت. پلاکاردهای مرک بر جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی در دست تظاهر کنندگان به چشم می خورد. در این تظاهرات- قطعنامه های و پیامهای مختلف قرائت شد. محمود احمدی از دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و سعید صالحی نیا کادر حزب کمونیست کارگری در طی سخنرانیهای مختلف خود به زبان فارسی و انگلیسی به شرایط سیاسی امروز ایران اشاره کرده و به افشای جمهوری اسلامی پرداختند. مینو همیلی – عضو کمیته مرکزی حزب حکمتیست- اطلاعیه حزب حکمتیست را برای شرکت کنندگان قرائت کرد. سخنرانان مختلف پیامها و قطعنامه های خود را برای حاضرین خواندند و از سرکوب دانشحویان در 18 تیر یاد کردند.

اوتاوا

به فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری، اتحاد برای دموکراسی در ایران و حزب حکمتیست - تظاهرات سالگرد 18 تیر در ساعت 12 ظهرروز دوشنبه 9 جولای در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اوتاوا برگزار شد. این تظاهرات که به مدت یک ساعت و نیم ادامه داشت، با شعارهای کوبنده تظاهرکنندگان در محکومیت جمهوری اسلامی و سرکوب زنان – کارگران و دانشجویان توجه مردم را به خود جلب می کرد. در طی این تظاهرات  محمود احمدی از کمیته  مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با سخنرانی های مختلف به زبان انگلیسی و فارسی از وضعیت زنان و کارگران و مردم در حکومت ننگین جمهوری اسلامی می گفت و از عابرین و مردم می خواست که از مبارزات مردم در ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی حمایت کرده و دولت کانادا را تحت فشار قرار دهند که سفارت جمهوری اسلامی را تعطیل کند. جلیل بهروزی عضو دفتر سیاسی حزب از 18 تیر 78 و مبارزات دانشجویی در ایران گفت و از سرکوب دانشجویان ومردم توسط جمهوری اسلامی برای حاضرین سخن گفت. تظاهرات، شعارهای تظاهر کنندگان و سخنرانی ها توجه مردم را جلب کرده بود و مسافرین ماشینها و عابرین حمایت خود را از این تظاهرات ابراز می کردند. بعد از یک ساعت و نیم  این تظاهرات با شعارهای کوبنده تظاهر کنندگان به اتمام رسید.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی و برابری
محمود احمدی – دبیر حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد کانادا