برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۴۶

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۴۶

برای یک دنیای بهتر

حذف سوبسیدها؛دعوای باندهای اسلامی بر سر چپاول دسترنج مردم علی جوادی
در حاشيه جنجال سفر ماکان به اسرائیل
در کنگره منصور حکمت شرکت کنید!
يادداشت سردبير٬ شماره ١۴۶ جنبش سرخ٬ "جنبش سبز" سیاوش دانشور
کمونیسم در "فاز غریب" حکایت حزب اکس کمونیست کارگری آذرماجدی
در حاشیه کنگره منصور حکمت؛یادبود ؛ژوبین، نادر، منصور حکمت
سندیکالیسم، افزایش دستمزدها و کارگران! کامران پایدار
ایتکو پرس ایران خودر؛طرح اخراج کارگران در سال جدید ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

ایساکو ایران خودرو ؛سنوات پنج ساله پرداخت نشده کارگران !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اخراج کارگران شرکت جنرال مکانیک در سال جدید! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:ارزیابی از موقعیت کنونی خیزش اخیر توده ای و جنبش سرنگونی! مرکز مطالعات کمونیسم کارگری
مراسم و جشن روز جهانى کارگر! شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد