مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:
ارزیابی از موقعیت کنونی خیزش اخیر توده ای و جنبش سرنگونی!

 

در این سمینار به مسائل زیر پرداخته خواهد شد:

-  این اعتراضات بر سر چه بود؟
-  جایگاه خیزش اخیر در کل جنبش سرنگونی چیست؟
-  واقعیات سیاسی حقانیت کدام ارزیابی از تحولات معاصررا اثبات کرد؟
-  نقش و جایگاه جنبشهای متفاوت اجتماعی و جنبش در این تحولات چه بود؟
-  احزاب سیاسی چگونه در پس این تحولات دگرگون شدند و چه چرخشهایی کردند؟
-  رابطه مردم و جنبشهای اجتماعی در این دوران چگونه رقم خورد؟
-  نقش و جایگاه طبقه کارگر در جنبش سرنگونی چه بود؟
-  نقاط ضعف و قوت این جنبش کدامها هستند؟
-  برای سرنگونی رژیم اسلامی و پیروزی کارگر و کمونیسم چه باید کرد؟

"انقلابهای پرولتری یعنی انقلابهای قرن نوزدهم برعکس مدام از یکدیگر انتقاد میکنند٬ پی در پی حرکت خود را متوقف میسازند و به آنچه که انجام یافته بنظر میرسد باز میگردند تا بار دیگر آن از سر بگیرند٬ خصلت نیم بند و جوانب ضعف و فقر تلاشهای اولیه خود را بیرحمانه بباد استهزا میگیرند٬ دشمن خود را گویی فقط برای آن بر زمین میکوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا علیه آنها قد برافرازد٬ در برابر هیولای مبهم هدفهای خویش آنقدر پس می نشینند تا سرانجام وضعی پدید آید که هر گونه راه بازگشت آنها را قطع کند و خود زندگی با بانگ صولتمند اعلام دارد: گل همینجاست٬ همینجا برقص!" (مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت)

علی جوادی
مکان: شبکه پالتاک، گروه خاور میانه – ایران
زمان: یکشنبه ١١ آوریل ٢٠١٠

ساعت ٩ شب بوقت اروپای مرکزی و ٣ بعد از ظهر بوقت نیویورک و ١٢ ظهر بوقت لس آنجلس