برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ۵٩

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ۵٩

 

برای یک دنیای بهتر

درمورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا منصور حکمت
در باره گرانى و فقر و قطعنامه مصوب پلنوم سوم حزب با هیات دایر
مذهب و مشروطه سلطنتی!"آنچه به سود ایران و اسلام هردوست!" علی جوادی
عليه گرانى و فقر!وظايف فورى کمونیسم و طبقه کارگر مصوب پلنوم سوم حزب
"زندگى" در روستاهاى سرخس داداکمون
اعتصاب سپهر
مصاف های طبقاتی و کارگران هفت تپه علی طاهری
عدالت و برابرى در جمهورى اسلامى شهريار افروزه
محکوميت هشت زن و يک مرد به سنگسار سازمان آزادی زن
کارگران انرژى گستر اصفهان دست به اعتصاب زدند حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
ايران خودرو؛ توطئه عليه رهبران کارگرى شروع شده است حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کارگران نساجى کردستان مجمع عمومى خود را برگزار کردند! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٢ نفر از کارگران فرش نخشين سنندج اخراج شدند! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اعتصاب در نيرو رخش سنندج حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
اعتراض و درگيرى يکهزار دانشجو در کرمانشاه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
گزارشى از بدرقه شهين نصرالهى در دزلى مريوان جمعى از شهروندان مريوان واهالى روستاى دزلى
گزارشی از تظاهرات امروز 22.07.08 در مقابل سفارت رژیم اسلامی ایران در محکومیت احکام اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی گزارش
نامه ها٬ شماره ۵٩ نامه ها

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد