گزارشی از تظاهرات امروز 22.07.08 در مقابل سفارت رژیم اسلامی ایران در محکومیت احکام اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی

   

امروز سه شنبه 22.07.08 ، به فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری و شخصیتهای مختلف سیاسی مدافع حقوق بشر، تظاهراتی در محکومیت احکام اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن برگزار شد.
تظاهر کنندگان با برپایی نمایشگاه عکس از جنایات رژیم اسلامی و سر دادن شعارهایی همچون "مرگ بر جمهوری اسلامی" ، "مرگ بر این حکومت ضد زن" ، "مرگ بر این حکومت توحش" ، "فرزاد کمانگر٬

 

 فرهاد وکیلی، علی حیدریان آزاد باید گردنند"، "کارگر، معلم، دانشجو، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، به زبانهای فارسی و انگلیسی، انزجار عمیق خود را نسبت به احکام اعدام و جنایات جمهوری اسلامی ابراز داشتند. همچنین صدها نسخه از اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری به زبان انگلیسی در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی و احکام اعدام پخش شد و چند بار توسط تظاهر کنندگان از تریبون تظاهرات قرائت شد.

در پایان، آزاد زمانی از طرف "کمپین اعدام نکنید، زندگی را دوست دارم" همگان را به شرکت در یک هفته تحصن در مقابل سازمان عفو بین الملل (پنج شنبه و جمعه، 24 و 25 جولای از ساعت 14.00 تا 16.00) و همچنین سفارت جمهوری اسلامی (شنبه 26 جولای) و ساختمان بی بی سی (یکشنبه 27) و نمایندگی سازمان ملل در لندن (دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 جولای)، در محکومیت احکام اعدام و بازداشت فعالین سیاسی در ایران دعوت کرد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری، برگزاری موفق تظاهرات امروز در لندن را گامی مثبت در ادامه کمپینی گسترده تر در اعتراض به وجود ننگین رژیم آدمکشان اسلامی میداند و به سازماندهندگان و شرکت کنندگان در این تظاهرات پر شور و انسانی خسته نباشید میگوید.

فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و کلیه زندانیان سیاسی آزاد باید گردنند!
زنده باد همبستگی جهانی علیه اعدام!
مرگ بر حکومت اسلامی ایران!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان
22.07.08