برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١٨۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١٨۵

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سردبیر شماره ١٨۵؛ شورش علیه فقر؛در جزیره ثبات سرمایه؛ده ها نفر در اعتراضات خیابانی در تونس کشته شدند آذر ماجدی
گفتگوهایی پیرامون؛ کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری سیاوش دانشور
کمونیسم کارگری و "مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود" علی جوادی
حذف سوبسیدها، تحمیل استثمار وحشیانه تر بر کارگران؛چه باید کرد؟ نسرین رمضانعلی
درباره کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری شهلا نوری
فعالیت های رسانه ای، عمومی و سخنرانی های آذر ماجدی؛در سال 2010 سازمان آزادی زن
اطلاعیه ۴ کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛به متقاضیان شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دست از کار کشیدند؛کارگران خواهان افزایش دستمزد شدند
سیاست حذف سوبسیدها و تجربه بولیوی؛زنده باد کارگران بولیوی
اطلاعیه خبری ؛خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند
اطلاعیه سخنرانی : سیاوش دانشور، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در کانادا

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد