برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۴٨

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۴٨

برای یک دنیای بهتر

مارکس و جایگاه کارگر؛کمونیسم کارگری و کمونیسم های غیر کارگری منصورحکمت
پیام دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت اول ماه مه"باید متحد شد٬ باید سازمان داد٬ باید رهبری کرد!" علی جوادی
کنگره منصور حکمت بی تقصیر است! سنگ اندازی نکنید!
يادداشت سردبير٬ شماره ١۴٨ جنگ جناح ها؛گامى ديگر در سياست حذف سیاوش دانشور
تلاش حزب اکس مسلم برای همکاری با احزاب راست و ملی - اسلامی سیروان قادری
ضرورت عضویت در حزب اتحاد کمونیسم کارگری علی طاهری
چرا یک دنیای بهتر قسمت چهارم کوروش سمیعی
اطلاعیه دوم؛کنگره منصور حکمت اطلاعیه
گرامیداشت سومین سالگرد تاسیس حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
ایتکو پرس و مهر کام پارس ایران خودرو!دستمزدهای پرداخت نشده و ساعات اضافی کار
پخش قطعنامه حزب در مناطق ایران خودرو و سایپا!
اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده؛کارکنان بهزیستی نمونه احمد آباد مستوفی!
اعتصاب در پالايشگاه نفت اصفهان؛نماينده پيمانکار از کارگران کتک خورد

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد