پخش قطعنامه حزب
در مناطق ایران خودرو و سایپا!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز شنبه ٢٨ فروردین ماه به طور همزمان دو تیم از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر مناطق ایران خودرو و سایپا را تحت پوشش تبلیغاتی خود قرار دادند.

در این اقدام تبلیغی صدها نسخه از قطعنامه مصوب دفتر سیاسی حزب خطاب به کارگران تحت عنوان؛ "زنده باد شوراها٬ ارگانهای اعمال اراده توده ای را همه جا برپا کنید"٬ به طور گسترده در خیابان و درب اصلی سایپا، شهرک سینمائی غزالی، مناطق چاپخانه جام جم، شرکت پخش رازی، بخشهائی از جاده مخصوص کرج، خیابانهای جنوبی و غربی و درب اصلی ایران خودرو، تعمیرگاه مرکزی شماره 5 ایران خودرو و مناطق اطراف توزیع گردید. در بسیاری از موارد قطعنامه حزب با استقبال پر شور کارگران روبرو شد.

لازم به یادآوری است این اقدام تبلیغی با هشیاری رفقا در شرایطی انجام شد که از هم اکنون حکومت اسلامی سرمایه داران در هراس از اول ماه مه و هر گونه اعتراض کارگری٬ اوباش بسیجی و پاسدار را در مقابل درب اصلی سایپا و ایران خودرو مستقر نموده و خودروهای سمند گشتی مزدوران نیروی انتظامی مدام در حال گشت و کنترل مناطق یاد شده می باشند.

حزب ابتکار و تلاش انقلابى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد. حزب پيشاپيش اول مه روز جهانى کارگر را به طبقه کارگر و آزاديخواهان ايران و جهان تبريک ميگويد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ فروردين ١٣٨٩ – ١٧ آوريل ٢٠١٠