اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده
کارکنان بهزیستی نمونه احمد آباد مستوفی !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 480 نفر از نیروهای خدماتی و کارکنان زحمتکش بهزیستی نمونه احمد آباد مستوفی٬ با وجود پیگیریها و اعتراضات مکرر تاکنونی خود تا این لحظه موفق به دریافت دستمزدهای ناچیز بهمن و اسفند ماه و مبالغ عیدی و سنوات مربوط به سال گذشته و همچنین دستمزدهای فروردین ماه سال جدید نشده اند.

"کشاورز" از وابستگان باندهای حکومت اسلامی و مدیر بهزیستی نمونه بارها به کارکنان زحمتکشی که خواستار دریافت دستمزدهای معوقشان شده اند با گستاخی گفته است: همین است که هست اگر خیلی ناراحتید بفرمایید. ما نیازی به نیروهای پر رو نداریم!! فعلا هم پولی برای پرداخت نداریم!

در روزهای پایانی سال تعدادی از کارکنان معترض به دستمزدهای معوق بی هیچ عذر و بهانه ای از کار اخراج شدند. اخراج از کار و ایجاد فضای رعب و وحشت و تحقیر کارکنان٬ بالا کشیدن دستمزدهایشان و افزایش روزافزون شدت کاری و استثمار٬ جوهر و ماهیت اصلی و همیشگی حکومت اسلامی سرمایه داران علیه کارگران است که توسط پادوهایی امثال کشاورزها اعمال میشود.

اکثریت کارکنان بهزیستی نمونه احمد آباد را زنان زحمتکش و شرافتمند سرپرست خانواری تشکیل میدهند که بخاطر فقر و نداری و شکستهای پی در پی در زندگی در دنیای کثیف سرمایه داری، برای سیر نمودن شکم فرزندانشان و برای به دست آوردن مبلغ اجاره بها حتی یک اتاق محقر بدون هیچگونه امکانات رفاهی و بهداشتی در حاشیه های جنوبی شهر تهران که فقط سر پناهشان باشد٬ مجبورند تحت هر شرایط غیر انسانی در طی ساعتهای طولانی شیفتهای کار سنگین و فرساینده به استثمار وحشیانه جانورانی چون کشاورزها تن دهند .

بهزیستی نمونه احمد آباد مستوفی واقع در اطراف اسلام شهر با بیش از 480 نفر نیروهای خدماتی قراردادی، با قراردادهای یکطرفه و سفید امضا و دستمزدهای 272 هزار تومانی و شیفتهای شبانه روزی 24 ساعته کاری٬ تحت نظارت بهزیستی تهران است. در این محل کودکان و خردسالانی که دارای عقب ماندگی و معلولیتهای ذهنی و جسمی میباشند به طور شبانه روزی نگهداری میشوند   .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣١ فروردين ١٣٨٩ – ٢٠ آوريل ٢٠١٠