برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٢۴

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٢۴

برای یک دنیای بهتر

تعميق بحران اقتصادى٬ گسترش اعتراضات توده اى گفتگو با هیئت دائر
یادداشت سردبیر، شماره ٢٢۴ اعتصاب، رهبری، تاکتیکهای اعتصاب سیاوش دانشور
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مهراد مشایخی علی جوادی
دستگاه قتل عمد دولتی باز هم جنایت آفرید،چهار نفر در اصفهان اعدام شدند پدرام نواندیش
پایان یک اعتصاب، درسهای یک اعتصاب! کامران پایدار
روز از نو روزی از نو: انقلاب و ضد انقلاب در مصر! فرشاد مجد
بحران "نئولیبرالیسم" نیست٬ بحران سرمایه داری است! حسن معارفی پور
خانه گردی در تهران ادامه دارد،اوباش حکومت اسلامی به دنبال بشقابهای ماهواره ! نازنین اکبری
علیه رژیم جنایتکار اسلامی و حضور محمود رضا خاوری در کانادا، اعتراض کرده و دولت کانادا را محکوم کنید! کمپین بین الملی بستن سفارت خانه جمهوری اسلامی
١٠ اکتبر ٢٠١١ گزارش برگزاری مراسم روز جهانی علیه اعدام گزارش
گزارش اعتراض در مقابل منزل خاورى مزدور جمهورى اسلامى گزارش
گزارشی از پیکت اعتراضی ،در ارتباط با روز جهانی علیه اعدام گزارش
تظاهرات عظیم کارگران ترکیه ،علیه تغییر قانون کار توسط دولت اطلاعیه
از مبارزه کارگران در ايران براى امنيت شغلى و تشکل دفاع کنیم اطلاعیه
مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:در باره مسائل مهم جنبش کارگرى در ايران اطلاعیه
يادداشت يک فعال کارگرى ،در باره اعتصاب پتروشيمى یک فعال کارگری
١۵ اکتبر ٢٠١١ در دفاع از کارگران اعتصابى پتروشيمى حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت برنا ایستا، 2 ماه دستمزد معوق !
کارگران کارخانه صبا باتری (نیرو) اخراج کارگران، 2 ماه دستمزد معوق!
زنده باد همبستگى کارگرى،در باره حمايت عملى از کارگران پتروشيمى
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد