١٠ اکتبر ٢٠١١
گزارش برگزاری مراسم روز جهانی علیه اعدام
هلند لاههدر پی اعلام قبلی واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری – مراسمی را روبروی پارلمان هلند دوشنبه ١٠ اکتبر از ساعت ١ تا ۳ برگزار کرد.
در این مراسم تعدادی از شرکت کنندگان و کادرهای حزب در رابطه با اعدام و حکم اعدام به عنوان مجازات سخنرانی کردند و تاکید هر چه تمامتر مناسبت این روز با محکومیت رژیم اعدام اسلامی را نیز بخوبی اشاره کردند.
در این روز صدها نسخه از اطلاعیه حزب به زبان انگلیسی در بین مردم پخش شد و از تریبون این مراسم شرکت کننده ها و شنوندگان به مراسم روز شنبه 15اکتبر دعوت شدند.مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى- واحد هلند
١۹ مهر ١۳۹۰ – ١١ اکتبر ۲۰١١