دعوت برای شرکت در مراسم پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب حکمتیست ، علی جوادی

بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره: پیوستن به حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست

آغاز دورانی جدید از تلاش کمونیستی کارگری ،برای برافراشتن متحدانه پرچم کمونیسم منصور حکمت

-----

بیانیه حزب به زبان انگلیسی

-----

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

حزب کمونیستی کارگری قدرتمند، نیاز حیاتی جنبش ما ،در استقبال از پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب حکمتیست

-----

اطلاعیه‎ ‎،مراسم سیاسی و جشن با شکوه در سوئد ،به مناسبت پیوستن حزب اتحاد کمونیسم ‏کارگری به حزب کمونیست کارگری -حکمتیست

ادامه اطلاعیه های حزب