Winamp windows Media Player Real PlayerQuickTime


برنامه های رادیو برای یک دنیای بهتر به قرار زیر است

برنامه صدای کمونیسم کارگری

- این برنامه هر شب ساعت 9 به وقت تهران پخش میشود

باز پخش برنامه هر 8 ساعت است و تا 24 ساعت بعد در همان ساعت تکرار میشود

برنامه هر روز تا سه روز قابل شئیدن خواهد و این برنامه به ترتیب در بین روز باز پهش خواهد شد

برنامه های صدای کمونیسم کارگری را میتوانید از آرشیو رادیو گوش داده و یا دانلود کنید

برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

- این برنامه در رابطه مسائل پناهندگی ساخته میشود

برنامه سازان این برنامه در هر هفته از اتفاقات و اخبار پناهندگی در سراسر دنیا خبر میدهند

این برنامه هر چهارشنبه ساعت 23 به وقت تهران پخش میشود و تا هفته بعد باز پخش میشود

برنامه هیپ تاپ

- برنامه هیپ تاپ برنامه ای است در رابطه با موزیک روز

در این برنامه برنامه ساز به نقد و بررسی آخرین ساخته ها میپردازد

این برنامه هر پنج شنبه ساعت 23 به وقت تهران پخش میشود و در همان روز باز پخش میشود و سپس در آرشیو قابل دسترسی است

برنامه مرکز مطالعات کمونیسم کارگری

این برنامه به بازخوانی آثار منصور حکمت میپردازد

برنامه های تا کنونی در آرشیو رادیو موجود است

یک دنیای بهتر صدای شماست

جدول برنامه هفتگی رادیو برای یک دنیای بهتر

جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه برنامه
برگزیده برنامه هفته 21 - 22:30 تکرار : 5صبح و 1عصر 21 - 22:30 تکرار : 5صبح و 1عصر 21 - 22:30 تکرار : 5صبح و 1عصر 21 - 22:30 تکرار : 5صبح و 1عصر 21 - 22:30 تکرار : 5صبح و 1عصر 21 - 22:30 تکرار : 5صبح و 1عصر صدای کمونیسم کارگری
برگزیده برنامه هفته - - 23 - 00:30 تکرار : 7صبح و 3عصر - - 23 - 00:30 تکرار : 7صبح و 3عصر بازخوانی آثار منصور حکمت از بنیاد منصور حکمت
برگزیده برنامه هفته - 23 - 24:00 تکرار : 7صبح و 3عصر - - - - صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
برگزیده برنامه هفته 23 - 24:00 تکرار : 7صبح و 3عصر - - - - - هیپ تاپ = برنامه ای از سامان - تاریخچه پاپ
این جدول در آینده با تولید برنامه کامل میشود