برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۵٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۵٢

برای یک دنیای بهتر

جدال بر سر آلترناتیو حکومتی ،کارگری یا بورژوایی٬ سوسیالیستی یا سرمایه داری (۲) علی جوادی
انتخابات فرانسه و راست افراطی ،بر سر چپ چه آمده است؟ آذرماجدی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵٢ اوضاع جمهورى اسلامى؛از مذاکرات استانبول تا پاکسازى قومى سیاوش دانشور
اول مه روز کارگر است٬ روز دفاع از سرمايه نيست! نسرین رمضانعلی
همه راه ها به رم ختم نمیشود!جوابی کوتاه به محمد نبوی پروین کابلی
رژیم اسلامی یعنی تعرض و تجاوز ،به بهانه آزار جنسی کودکان از سوی عوامل رژیم پدرام نواندیش
کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر نادررضانژاد
اول ماه مای، روز جهانی کارگر، روز اعلام جرم علیه سرمایه داری و مذهب واحد سوئد حزب
کارگران وانیا ریل راه آهن تهران،یکماه دستمزد، اضافه کار و سنوات معوق حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران شرکت عمران نیرو ،2 ماه دستمزد، سنوات و مرخصی معوق
کارکنان موسسه زبان ارتباطات،یکماه دستمزد معوق
کارگران شرکت دارو پخش یاسین!یکماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق
اخراج در کارخانه مزدا،درگیری کارگران اخراجی با عوامل حکومت اسلامی
زنده باد اول ماه مه، روز جهانی كارگر،همراه با صف ٩٩% به تظاهرات اول ماه مه تورنتو بپیوندید
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد