اول ماه مای، روز جهانی کارگر،
روز اعلام جرم علیه سرمایه داری و مذهب!اول ماه مای، روز جهانی کارگر، روز نمایش قدرت و همبستگی طبقه کارگر در پیش است. در این روز با پرچم زنده با سوسیالیسم، پرچم انقلاب کارگری و در همبستگی جهانی کارگران به میدان می آییم تا هر چه بیشتر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را افشاء کرده و مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه کارگران و مردم ایران را تقویت کنیم.


میز اطلاعاتی
زمان: سه شنبه اول ماه مای 2012 از ساعت 9 -13
مکان: یَرن توریت
راهپیمایی
راس ساعت 14

زنده باد اول ماه مای
زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر
نابود باد سرمایه داری
مرگ بر جمهوری اسلامی
تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد سوئد
24 آوریل 2012