برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

88 شماره

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره 88

برای یک دنیای بهتر

کارگران کمونيست چه ميگويند؟ منصور حکمت
در باره دو قطعنامه حزب؛ سندیکالیسم، کمیته های کارگری هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ میدهد
نگاهی دیگر به آنچه که "انقلاب ٥٧" نامیده شد علی جوادی
ستون آخر٬:من از حق آزادی وایلدرز برای بیان نظرات شنیع اش دفاع میکنم! آذرماجدی
در باره جنبش کارگرى گفتگو با نسرين رمضانعلى
کارگران روز مزد، بردگان مدرن! کامران پایدار
8 مارس شهلا نوری
زیر پوست شهر مسعود تلاجوران
حضور نماینده دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در کنفرانس مشترک مدافعین حقوق پناهندگی، ترکیه- یونان دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
در آستانه 8 مارس 2009 جزب اتحادکمونیسم کارگری
پخش پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری ؛ به معلمان در تهران جزب اتحادکمونیسم کارگری
اخبارى از اعتراض ؛ کارگران پالايشکاه اصفهان جزب اتحادکمونیسم کارگری
افشین شمس  و بیژن امیری آزاد شدند جزب اتحادکمونیسم کارگری
احضار و محکومیت مسئولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را قویا محکوم کنیم جزب اتحادکمونیسم کارگری
سایپا یدک اخراج کارگران قراردادی، استخدام کارگران روز مزد جزب اتحادکمونیسم کارگری
اعتراضات کارگران پایشگاه نفت اصفهان ادامه دارد جزب اتحادکمونیسم کارگری
طرح اخراج گسترده کارگران دارو سازی شفاء ساری جزب اتحادکمونیسم کارگری

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به معلمان سراسر کشور

جزب اتحادکمونیسم کارگری
لنگه کفش : هدیه کارگران به وزیر کار جزب اتحادکمونیسم کارگری

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد