حضور نماینده دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
در کنفرانس مشترک مدافعین حقوق پناهندگی، ترکیه- یونان

روز شنبه برابر با 14 فوریه 2009 ، کنفرانس مشترک مدافعین حقوق پناهندگی در ترکیه و یونان، با حضور سازمانهای مدافع حقوق بشر از این کشورها و با شعار "مهاجرت و پناهجویی جرم نیست ، ما همگی در یک کشتی عازم هستیم"، برگزار شد. در این کنفرانس گسترده که مورد استقبال بیش از 200 نفر از فعالین حقوق پناهندگی و نمایندگان سازمانها و خبرگزاریهای مختلف از کشورهای ترکیه و یونان قرار گرفت، نیما انصاری دبیر دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد ترکیه، به عنوان یکی از سخنرانها به این کنفرانس دعوت شده بود.
نیما انصاری، ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این کنفرانس و آرزوی گسترش چنین همکاریهایی بین سازمانهای مدافع حقوق بشردر ترکیه و یونان، به تشریح وضعیت معیشتی پناهندگان ایرانی در ترکیه و مرگ تعداد کثیری ازاین انسانها در مرزهای ترکیه و یونان و همچنین دلایل پناهندگی و فرار ایرانیان از ارتجاع اسلامی پرداخت. نیما انصاری شرایط پناهندگان ایرانی در ترکیه را به "ساکنین ساحل مرگ و زندگی" تشبیه کرد و عزم بالای حاضرین در کنفرانس را برای پایان دادن به این شرایط تحسین کرد. در حاشیه این کنفرانس، بسیاری از نمایندگان سازمانهای شرکت کننده ضمن ابراز خوشنودی از حضور یک سازمان ایرانی در این کنفرانس، خواهان همکاریهای بیشتر فی مابین شدند و اعلام کردند که آماده برگزاری کمپینهای مشترک برای تغییر وضعیت زندگی پناهجویان در ترکیه میباشند.
در این کنفرانس یک روزه ، تمامی سازمانها و شخصیتهای شرکت کننده ، ضمن ابراز خرسندی از نتایج کنفرانس و نزدیکی و همدلی مدافعین حقوق بشر دو کشور، همکاری قاطع خود را برای برگزاری مجدد چنین نشستهای مشترکی اعلام داشتند.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، ضمن تاکید بر ایجاد روابط هرچه گسترده تر با این سازمانها، تمام تلاش خود را برای اعمال فشار بر دولتهای ترکیه و یونان جهت تغییر شرایط به نفع پناهجویان ایرانی خواهد بست. یکی از مهمترین مسائلی که این دفتر در تمام اجلاس و نشستهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار میدهد، روشن شدن وضعیت صدها پناهنده موسوم به "پناهجویان شمال عراق" در ترکیه میباشد. ما امیدواریم که با گسترش همکاری با این سازمانها و همچنین ارتباطاتمان با مطبوعات ترکیه، با اعمال فشار مضاعفی بر دولت ترکیه در تغییر شرایط این پناهجویان و انتقالشان به کشورهای امن ثالث موثر باشيم.دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
16.02.2009