برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

٨۶شماره

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٨۶

برای یک دنیای بهتر

تاريخ شکست نخوردگان ؛چند کلمه به ياد انقلاب ٥٧

منصور حکمت
کارگران و انقلاب منصور حکمت
پیرامون پلنوم چهارم حزب اتحاد کمونیسم کارگری هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ میدهد
در نقد مواضع پرو اسرائیلی حمید تقوایی علی جوادی
سرمایه داری ورشکسته، سوسیالیسم به سبک چاوز و کمونیسم کارگری آذر ماجدی
براى يک قطب بين المللى سکولار و چپ آذر ماجدی
برای توجیه مواضع پرو اسرائیلی به منصور حکمت آویزان نشوید! آذر ماجدی
يادداشت سردبير٬ شماره ٨۶ بحران سرمايه دارى و جنبش عمل مستقيم کارگرى سیاوش دانشور
گفتگو با نسرين رمضانعلى نسرین رمضانعلی
ملاحظه اى بر يک مقاله رضا تابان
کنفرانس بین المللی بمناسبت 8 مارس 2009 چرا سکولاریسم اساسی است؟ سازمان آزادی زن
اعتراض کارگران کارخانه بهرنگ جزب اتحادکمونیسم کارگری
يک هفته کشمکش ميان کارگران نازنخ و کارفرما و دولت جزب اتحادکمونیسم کارگری
اخراج در پالايشگاه اصفهان ادامه دارد! جزب اتحادکمونیسم کارگری
اشغال کارخانه توسط کارگران اوکراین! گزارش
International Conference in Gothenburg/Sweden on the occasion Of 8 March 2009
Why is Secularism essential?
اطلاعیه

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد