برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ١۵۴

 

 

 

مطالب نشریه شماره ١۵۴

برای یک دنیای بهتر

ناسيوناليسم کرد و اعتصاب در شهرهاى کردستان؛بخش اول هیئت دائر دفتر سیاسی
تروریسم دولتی اسرائیل جنایتی جدید آفرید! آذر ماجدی
سرمقاله؛سی خرداد، بیست و دو خرداد؛اعتراضات گسترده برای سرنگونی
اطلاعیه 3 کنگره دوم منصور حکمت
نگاهى به مبارزات کارگران صنايع فولاد سیاوش دانشور
ترور سردشت عثمان،جنایت دولت قوم پرست کردستان عراق پروین کابلی
کثافت جمهوری اسلامی؛تشدید سرکوب واعدام مهرداد کوشا
دموکراسی در آزمون؛محاکمه اشغالگران سفارت رژیم اسلامی در هلند علی طاهری
گزارشى از سنندج٬ تلاش جمهورى اسلامى براى ايجاد رعب و وحشت درسنندج پدرام رفیعی
سخنرانی آذر ماجدی در سمینار اومانیست های اروپا سازمان آزادی زن
دو خبر کارگرى٬اخراج کارگران تعاونى مسکن نيروى انتظامى حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت مشاورین ماهر؛دستمزد نه، اخراج آری!
پيروزى کارگران صنايع فولاد اصفهان
انفجار در پالايشگاه نفت شهر؛١٣ کارگر کشته و زخمى شدند!
اعتصاب و اجتماع کارگران صنايع فلزى"کار و ٧ ماه حقوق معوقه ميخواهيم"
اسامى کارگران جانباخته و مجروح پالايشگاه نفت شهر؛وضعيت امنيتى در منطقه

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد