تروریسم دولتی اسرائیل جنایتی جدید آفرید!
آذر ماجدی

بدنبال حمله نیروی دریایی اسرائیل در آب های بین المللی دریای مدیترانه، به کشتی حامل کمک های غذایی و دارویی به مقصد نوار غزه، دنیا علیه این جنایت آشکار و تروریستی به اعتراض بلند شد. روز 31 مه، نیروی دریایی اسرائیل در تلاش برای تغییر مسیر 6 کشتی حاوی چندین تن کمک های انسان دوستانه و حدود 700 نفر فعال حقوق بشر و طرفدار حقوق فلسطینی ها که بطرف غزه در حرکت بود، به یکی از کشتی ها حمله کرد. این کشتی ها توسط جنبش "آزادی غزه" سازمان یافته و فعالینی از 37 کشور مختلف را در خود جا داده بود. تاکنون آمار رسمی از ده کشته و شصت زخمی گزارش می دهد. کلیه افراد مستقر در کشتی توسط اسرائیل دستگیر و زندانی شده که تعدادی از آنها تاکنون از اسرائیل اخراج شده اند.
این جنایت حیرت جهانیان را برانگیخت. تاریخا دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین دست به جنایات بیشماری زده است. یک نمونه دهشتناک و اخیر آن، حمله وحشیانه از طریق هوا و زمین علیه مردم غزه، هفده ماه پیش است که  به قتل هزار نفر شامل چند صد کودک انجامید. فرو ریختن بمب های فسفری بر سر مردم اسیر در غزه،  صدای اعتراض حتی مدافعین این دولت تروریست را بلند کرد. تحقیقات سازمان ملل و سازمان های "حقوق بشر" بین المللی، علیرغم ملاحظات محافظه کارانه، دولت اسرائیل را به جنایت جنگی متهم کرد.
دولت اسرائیل نوار غزه را به زندان حدود یک میلیون و نیم انسان بدل کرده است. از سه سال پیش شریان های اقتصادی و بازرگانی این جامعه را بسته است. گرسنگی و بیکاری این مردم را به فغان آورده است. گزارشات دردناک از این جامعه در بند از بدترین شرایط اقتصادی، بهداشتی، درمانی و انسانی روایت می کند؛ از روان بودن محتوای لوله های فاضلاب در شهر، از بی برقی، بیمارستان های بی امکانات، مدارس سرد و خطر دائم حمله نظامی. از زمانی که جریان تروریست اسلامی، حماس در انتخابات به قدرت رسید و جنگ داخلی در فلسطین، حاکمیت در غزه را به حماس سپرد، دولت اسرائیل کل غزه را به یک زندان برای ساکنین آن بدل کرده است. دارد به وقیحانه ترین شکل کل مردم غزه را برای نتیجه این انتخابات و بازی های سیاسی قدرت، مجازات دستجمعی می کند. باسم مبارزه با تروریسم حماس یک تروریسم دولتی سازمانیافته را بجان مردم غزه انداخته است.
در این میان مردم غزه در دست دو نیروی تروریست و ارتجاعی اسیر شده اند. از آزادی محروم اند. رفاه دیگر در این منطقه معنایی ندارد، زندگی کودک و سالمند در خطیرترین و محروم ترین شرایط پر پر می شود. سال پیش، بدنبال حمله وحشیانه اسرائیل به غزه در آستانه تعطیلات نوئل و سال نو میلادی، میلیون ها انسان در سراسر جهان به اسرائیل و به حامیان آن، دولت های غربی به سرکردگی آمریکا اعتراض کردند. قطعنامه های بی بو و خاصیت سازمان ملل را یادآور شدند، به "بیانیه حقوق بشر" متوسل شدند، هیچیک از این تلاش ها نتوانست دولت اسرائیل را به عقب نشینی وادارد. خشم عمومی جهانی بحق علیه این دولت ارتجاعی و تروریست گسترش یافت.
انتخابات پس از این حمله تروریستی به غزه، راست ترین جناح هیات حاکمه اسرائیل را به قدرت رساند. دولت ناتنیاهو، بی اعتناء به کلیه قراردادها و فشارهای بین المللی، پروژه ساختمان سازی و گسترش "ستلمنت" را در مناطق فلسطینی با سرعت بسیار ادامه داد. و عملا هر گونه امیدی برای دستیابی به صلح را نابود کرده است. از زمان امضای اولین معاهده صلح میان دولت اسرائیل و سازمان های فلسطینی، جریانات راست و تروریست در هر دو سو با تلاش های تروریستی خویش مانع شکل گیری صلح شده اند و با حملات خویش عملا شرایط را با وخامت بسیار بیشتر مواجه کرده اند. این دو جریان راست و تروریست عملا موجبات تقویت و تحکیم یکدیگر را فراهم می آورند.  تروریسم اسلامی سیاه همزاد گرایش راست و ارتجاعی درون اسرائیل است. این دو نیرو مردم هر دو جامعه را در اسارت خفقان آور خود گرفته اند.
تروریسم دولتی اسرائیل که مورد حمایت کامل تروریسم دولتی آمریکا است، یک خطر واقعی در منطقه محسوب می شود. حل عادلانه مساله فلسطین، تشکیل دو دولت مستقل و متساوی الحقوق فلسطین و اسرائیل و حل عادلانه مساله پناهندگان فلسطینی که در بدترین شرایط انسانی، اقتصادی و اجتماعی در پناهگاه های مختلف، از جمله لبنان بسر می برند، تنها راه اصولی و انسانی برقراری صلح در این منطقه و موثرترین راه مقابله با تروریسم اسلامی و حاشیه ای کردن این نیروی سیاه است.
نیروهای انسان دوست و آزادیخواه در سراسر جهان باید دولت های غربی و در راس آن دولت آمریکا را برای پایان دادن به حمایت از تروریسم و اجحافات آشکار دولت اسرائیل مورد فشار قرار دهند. محکوم کردن این جنایت آشکار باید توسط تمام جهانیان به عاملی برای عقب راندن تروریسم دولتی اسرائیل، خاتمه تحریم اقتصادی غزه، محکوم کردن هر نوع حمایت دولت های غربی و آمریکا از دولت اسرائیل،  پروژه های تروریستی آن و زیر پا گذاشتن دائمی معاهدات و قطعنامه های بیشمار بین المللی توسط این دولت قرار گیرد. دنیا دیگر نمی تواند و نباید نظاره گر این جنایات آشکار در روز روشن و حمایت های بین المللی از آن باشد.