آرشیو برنامه ویدئو بلوگ از آذر ماجدی

 

کشتار کارگران در آفربقای جنوبی

ادای همدردی و احترام به مادر و پدر عبدالله و محمد فتحی قربانیان رژیم اسلامی

گفتگو با رادیو سپهر - حجاب - برقع - کشتن بن لادن

گفتگو در مورد جنبش کارگری با رادیو پیام

اصلاح طلبان حکومتی و ۸ مارس- مصاحبه با رادیو پیام

زنان علیه رژیم اسلامی- باید متشکل شد

 

 

شهلا جاهد

محاکمه سهیلا قدیری یا رژیم اسلامی- کیفر خواست سهیلا

۳۰ خرداد ۶۰ آغاز یک نسل کشی

 

اعدام زندانیان سیاسی-آخرین تقلاهای رژیم اسلامی

 

زلزله زنانه یا انقلاب زنانه در ایران

 

موسوی و بیانیه عجز برای نجات جمهوری اسلامی

 

زنان علیه رژیم اسلامی- باید متشکل شد

 

رودرویی مردم با رژیم اسلامی در عاشورا

 

مردان محجبه- یک گام به پیش دو گام به پس

 

۱۶ آذر -خامنه ای بدونه، بزودی سرنگونه

 

۱۶ آذر -و تاکتیک مرگ بر شاه کار ساواک است

 

استراتژی سبز اسلامی، ممانعت از سرنگونی- شمس الواعظین

 

عجز دو جناح رژیم اسلامی در ۱۳ آبان

 

شیرین عبادی٬ دفاع از اسلام مخالفت با سکولاریسم

 

سران و اهداف سبز اسلامی را بشناسید۲- مهاجرانی

 

محاکمه سهیلا قدیری یا رژیم اسلامی- کیفر خواست سهیلا

 

سران سبز اسلامی را بشناسید- سازگارا

 

پردہ بکارت چینی٬ فتوای اسلامی

 

اعدام بھنود٬ جنایت جمھوری اسلامی

 

یک انقلاب زنانھ در ایران٬ نقش و جایگاھ جنبش آزادی زن

 

شوراهای سرخ ها

 

اعتراضات دانشجویی و لزوم تشکل - شوراھا

 

ارعاب دیگر کارساز نیست

 

تجاوز بعنوان شکنجه!تجاوزبعنوان تابو