تشابه اقدام محمد آسنگران٬ داب تهران و نوید بشارت
محمود احمدی


 
رهبری حزب جدید التاسیس اکس مسلم به هر وسیله ای متوسل میشود تا منتقد کمونیست خود را منکوب کند. ظاهرا هیچ حد و مرز و اصولی نیست که مانع شان شود. هیچ خط قرمزی ندارند. کاملا ترمز بریده اند. در این میدان اما آقای محمد آسنگران پرچمدار است. ایشان پرچمدار سنت "لجن آنلاین" است. دسته گل اخیر ایشان در حد خود گوی سبقت از سایت داب تهران و اقدامات شبه پلیسی نوید بشارت ربوده است. چگونه؟
آقای محمد آسنگران قبلا وعده داده بودند که آی پی تعدادی کمونیست را که در جدال با ناسیونالیسم قوم پرست و باند زحمتکشان بودند٬ لو بدهند. این تهدید پلیسی ایشان و همکاری عملی شان در حمایت از باند زحمتکشان در زمان خودش نقد شد. این دفعه کار از تهدید گذشته است٬ به وعده و تهدید خود عمل کردند و اسناد یک حزب سیاسی را رسما لو دادند. رسما به اسناد منتشر نشده حزب حکمتیست اشاره کرده اند. این اسناد را چاپ کرده اند و به آن استناد کرده اند. و بر مبنای آن دست به "افشاگری" زده اند. کاری که مدتی است سایت داب تهران به آن مشغول است. اگر ما سازمانهای کمونیستی مخفی نبودیم و میتوانستیم به راحتی از چنین فردی در دادگاه اقامه دعوا کنیم. شاید میشد عملا علیه محمد آسنگران و رهبری حککا  اقامه دعوی کرد. آن وقت اقای اسنگران می فهمید معنای اقدام پلیسی چیست و جرم ان چقدر است
اما اقدام محمد آسنگران بدتر از اقدام سایت داب تهران است. واقعیت این است که سایت داب تهران اگر رسما کار وزارت اطلاعات و پلیس نباشد٬ اقدامش تماما و در بست در خدمت پلیس سیاسی ایران است. هر از گاهی چند نامه درونی حزب حکمتیست را منتشر میکنند و بر مبنای آن به "افشاگری" می پردازند. محمد آسنگران هم همین کار را میکند. و راستش بدتر. چرا که اگر در سایت داب تهران شما اٽر و نام نشانی از شخص حقیقی نمی بینید٬ اما محمد آسنگران یک شخص حقیقی شناخته شده است. و با نام و نشان رسمی خود و بدون "نگرانی" این کار را میکند .

این اقدام ایشان صد مرتبه از اقدام نوید بشارت که با هویت کاذب و مخفی و به "عنوان کادر" حکک دست به "افشاگری" علیه رهبری وقت این حزب میزد٬ بدتر است. نوید بشارت هرگز جرئت نکرد که نام و نشان خود را علنی کند.
هرز جرئت نکرد اسناد درونی حکک را منتشر کند .
رهبری حزب جدید التاسیس اکس مسلم اگر از اخلاقیات اصولی و پایداری برخوردار بود خود در درجه اول اقدام به نقد این اقدامات شبه پلیسی محمد آسنگران میکرد؟ اما ظاهرا چنین انتظاری از رهبری حزب اکس مسلم دور از انتظار است .
واقعا دنیای وارونه ای است. آقای محمد آسنگران سند درونی احزاب را منتشر میکند و در عین حال از منصور حکمت در حفظ حرمت انسانها و فضای سالم سیاسی نقل قول می آورد. آیا دو رویی و ریاکاری را حد و مرزی نیست؟  
من از فعالین و کادرهای حکک میپرسم: آیا شما چنین اقدامات شبه پلیسی را تایید میکنید؟ آیا نامه های نوید بشارت بیشتر اقدامی شبه پلیسی است یا نامه محمد اسنگران؟ آیا اقدام داب تهران بیشتر شبه پلیسی است یا اقدام محمد آسنگران؟ شما پاسخ دهید !

محمود احمدی
mahahmadi@yahoo.com
٢٩ ژانویه ٢٠٠٩

در خاتمه: ما با کسانی که ما را تهدید پلیسی می کنند بحٽ سیاسی نمی کنیم. ما با داب تهران بحٽ سیاسی نمی کنیم. اقدامات شبه پلیسی شان را افشا میکنیم