10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام را به روز محاکمه رژیم صد هزار اعدام تبدیل کنیم!
اسد نودینیان

هر سال در 10 اکتبر(روز جهاني عليه اعدام) بشریت متمدن در سطح جهان به خیابانها میاید و با هر شیوه ممکن صدایش را علیه این عمل شنیع ابراز میدارد. این کمپین بین المللی تا کنون توانسته است در بیش از 95 کشور دنیا بطور کلی مجازات اعدام را حذف نموده، و در  بیش از دهها  کشور  دیگر که یا مجازات اعدام را برای موارد خاص در قوانین خود دارند یا هنوز قانون مجازات اعدام را لغو نکرده اند، تحت فشار افكار عمومي در سطح بين المللي   در بیش از 10 سال گذشته  اجرای حکم اعدام در آنها مشاهده نشده است.
كمپين بين المللي عليه اعدام حداقل در ده سال گذشته با موفقيت و دستاوردهاي انساني عليه اعدام مورد استقبال قرار گرفته. پيشروي و اثر گذاري در سطح بين المللي، فعال كردن دولتهايي كه در قوانين آنها اعدام غير قانوني است، فعال شدن صدها و هزاران نهاد و كانون غير دولتي و مدافعين حقوق شهروندي و فردي تاثيراتي بين المللي بجا گذاشته و محمل تحرك و بسيج افكار عمومي عليه اعدام شده است. همین امار نشان می دهد که چنین جنبشی تا چه اندازه توانسته است تاثیر گذار باشد و نشان می دهد که این جنبش را ما فعالین علیه اعدام ، ما کمونیستها، ما انسانهای  آزاديخواه که در بیش از 30 سال در حاکمیت رژیمی زندگی کرده ایم که بیش از صد هزار اعدام  و ده ها عمل شنیع سنگسار را بر پیشانی خود دارد باید این جنبش را تقویت و با تمام توان در آن شرکت کنیم.
با وجود چنین جنبشی باید دانست که در برخی از کشور ها هنوز اعدام بعنوان وسیله ای برای مقابله با جامعه و در ابعاد اجتماعی  دولتها انرا بعنوان حمایت جامعه و راه مقابل با جنایت و قتل اعلام می دارند . در چنین فضائی عمومی علیه اعدام که بدان اشاره نمودم چندی پیش  شاهد  اقدام به اصطلاح ابتكاري  "پورتیلو"    اعدام بدون " درد و شکنجه" و حذف "    شيوه هاي اعدام غیر انسانی" بودیم. در این رابطه در فیلمی که از آزمایشات مختلفشان نشان داده اند تلاش و هویت آنها "اعدام انسانی " است! اين اقدام موسسه "پورتيلو" فريب دهنده  است، بر اصالت بورژوايي حكم اعدام كماكان استوار است. اعدام و گرفتن جان انسانها تحت هر شرايطي با شكنجه و بدون شكنجه يك عمل شنيع ضد    انساني است.
در رژیم اسلامی اجرای این عمل ضد انسانی را با    انطباق با قوانین ضد انسانی اسلامی و قانون قصاص بعنوان راه  "انتقام گرفتن" از قاتلان اعلام می دارند. ( اگر چه این خود بخشی از اعدامها در ایران را در برمیگیرد و بخش گسترده اعدامها ، اعدام زندانیان سیاسی است ) سوای اینکه راه مقابله با هر قتل و جنایتی اجرای جنایت و قتل سازمان یافته نیست. تجربه نشان داده است که اکنون در کشورهای که حکم اعدام در آنها  لغو گردیده است. به مراتب این چنین جنایاتی کمتر صورت میگیرد
اعدام عملی سازمان یافته و با برنامه برای گرفتن جان انسانهاست این عمل به هر دلیلی و با هر بهانه ای قابل قبول نیست این عمل یکی از ابزارهای حاکمان جامعه برای ترساندن و مرعوب نمودن مردم است. بیش از سی سال حاکمیت رژیم اسلامی نشان داده است که هر زن و دختری که بخواهد پوشش خود را خود انتخاب نماید؛ هر جوان معترضی به حاکمیت قرون وسطی این از گور برخواستگان  اسلامی  را نخواهد، با زندان ، شکنجه و اعدام روبروست . پروندههای جنایت یکسال گذشته رژیم اسلامی در رابطه با تجاوز، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی بخوبی ماهیت قوانین و " عدالت" را نزد این جانیان نشان داد. در طول حاکمیت این رژیم ما شدهد بوده ایم که همواره یک پایه حفظ نظام اسلامی اعدام و سنگسار بوده است.
باید این اقدام شنیع و ضد انسانی ممنوع گردد . باید همراه  با مردم جهان علیه این جنایت سازمان یافته ایستاد و انزجار خود را از آن ابراز نمود. اعدام یکی از ابزار دولتها برای به تمکین کشاندن  جامعه و تثبیت حاکمیتشان است. .
جمهوری اسلامی رژیم صد هزار اعدام ، رژیم اعدام کودکان ، رژیم قصاص و جنایت اسلامی است. اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی بجرم اعتقاد و باورهایشان، اجرای قوانین ضد انسانی اسلامی در اعدام زنان و دختران و تجاوز به آنها قبل از اجرای حکم اعدامشان،  نگاه داشتند کودکانی که باید دوران نوجوانی خود را در  بند زندانها با کابوس رسیدن روز موعود طناب  قصاص اسلامی خادمان خدا و دین بسر برند, است.  . ما و صدها هزار خانواده داغدیده در ایران به صف مخالفین سر سخت  تعلق داریم که با تمام توان و نیرویمان تلاش خواهیم کرد که حکم اعدام در ایران و سراسر دنیا را ممنوع کنیم. در ایران تحت حاکمیت رژیم جنایتکار اسلامی پیش شرط لغو حکم اعدام در گرو سرنگونی و بزیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی٬ است ..
در ایران جنبش دفاع از حقوق انسانی جنبش علیه زندان و اعدام در ابعاد گسترده ای و در اشکال گوناگون در جریان است، جنبش مادران عزادار، خانوداههای زندانیان سیاسی ، مادران  خانواده هاي جانباخته در کردستان، فستیوالهای دفاع از حقوق زنان و کودکان، جنبش علیه اعتیاد و دهها جنبش اجتماعی دیگر یک پای بزرگ و اجتماعی این جنبش  هستند.
این جنبش به همت نهادهها و کمپین های علیه اعدام و تلاش احزاب و نهادههای چپ و سوسیالیست در خارج کشور توانسته است توجه جهانیان را به جنایاتی که رژیم اسلامی علیه مردم ایران اعمال می دارد جلب نماید. همایش اعتراضی بیش از 100 شهر جهان علیه سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در 28 اوت نمونه ای از این حمایت بین المللی است. باید 10 اکتبر امسال را به روز کیفرخواست مردم ایران علیه رژیم اسلامی تبدیل نمود، باید تلاش نمود صدای صدهزار خانواده ای بود که عزیرانشان را در طول حاکمیت این رژیم از دست داده اند، بود.
باید دانست که یک رکن اساسی حفظ حاکمیت جانیان اسلامی اعدام سنگسار، شکنجه و  زندان است. سرنگونی رژیم اسلامی راه خلاصی مردم ایران از اعدام و زندان و شکنجه است.

اسد نودینیان

۲۰۱۰,۱۰,۰۳
nodinyan.asad@yahoo.se