سقوط رهبری "حزب کمونیست کارگری" تا به کجا؟
پاسخی کوتاه به "جوابیه" مصطفی صابر
شراره نوری

نقد عمیق و همه جانبه سیاستهای جدید حزب کمونیست کارگری توسط رفیق عزیزم سیاوش دانشور این بار با پاسخ "جدل آنلاینی" مصطفی صابر روبرو شد. بنظر میرسد که در هر دوره ای یکی از مسئولین این حزب پرچمدار سنت ضد کمونیستی "جدل آنلاین" میشود. حزب ما همواره اعلام کرده است که از وارد شدن در چنین زمین و سنتی اجتناب میکند. ما بارها اعلام کرده ایم که ترجیح میدهیم وارد میدانی نشویم که سنت کلاه مخملی های ملی اسلامی و ادبیاتشان ایجاد کرده است. این سنت و تمام محصولاتش را تنها با قدرتمند کردن بیشتر کمونیسم کارگری میتوان حاشیه ای کرد.
من مصطفی صابر را میشناسم. برایم قابل پیش بینی بود که روزی چنین محصولاتی از خود تولید کند. گویا سیاست برایش تفنن است. در جریان جدایی ما از این حزب رفتارش کاملا در همین راستا بود. پرچمدار ضربه زدن به کمونیسم کارگری و خط منصور حکمت بود. دوست دارم به نوبه خودم چند نکته ای در مورد افتضاح نامه اخیر ایشان بیان کنم.
* مصطفی صابر بدون هیچ شرمی سیاوش دانشور را به افراد معتاد و بیمار روانی تشبیه کرده است. این روش جریانات دست راستی و اسلامی است که رهبران کمونیست و مخالفین خود را به اعتیاد متهم میکنند. البته برای اثبات این اتهامشان دستگاه منکرات نیز تشکیل داده اند. آیا مصطفی صابر هم چنین اقدامی را در نظر دارد؟ 
* مصطفی صابر با روش مقایسه، حزب ما و نقد سیاوش دانشور را به وزارت اطلاعات و کیهان شریعتمداری منتسب کرده است. دستتان درد نکند. امروز که با کمونیستهای کارگری چنین رفتاری دارید، فردا اگر دستتان برسد با ما کمونیستهای کارگری چه خواهید کرد؟ واقعا فردا چه رفتاری با کمونیستهایی که در راس اعتراضات جامعه قرار بگیرند، خواهید کرد؟ مثل اینکه منصور حکمت اطلاعیه "دریغ از یک شعور" را در عین حال برای چنین زمانی و امثال چنین برخوردهایی هم نوشته بود. آیا این روش نشان رفتار احتمالی فردای شما نیست؟ آیا میدانید که ادامه این رفتار و سنت حزب شما را به چه جریانی مخربی تبدیل خواهد کرد؟
* نوشته مصطفی صابر پر از تحقیر و توهین و گنده گویی شخصی و حزبی است. بجای پاسخ به یک نقد متین و اصولی تلاش کرده است که شخصیت و حرمت رفیق سیاوش دانشو را زیر ضرب بگیرد. این یک سنت جا افتاده جریانات دست راستی است. خرد کردن حرمت و شخصیت فرد یک کاره هر روزه شان است. اگر در قدرت باشند، خود فرد را هم بطور فیزیکی حذف میکنند. از اینکه مصطفی صابر و جدل آنلاین چنین سنتی را تحت اسم "کمونیسم کارگری" ایجاد کرده اند، واقعا متاسفم. تلاش ما در نقد و حاشیه ای کردن این سنت متاسفانه شکست خورد. گسترش این روش ناشی از چرخش به راست حزب کمونیست کارگری در دوران کنونی است. حزبی که در پس جنگ ضد انسانی آمریکا و جمهوری اسلامی به دنبال "فرصت" بود، حزبی که دبیر کمیته کردستانش کمونیستها را به آی پی لو دادن تهدید میکند، نشان داده است که در سنت راست دارد جا پای خودش را محکم میکند. ما کمونیستها کارگری انسانهای برابری طلبی هستیم. برابری و حفظ حرمت انسانها یک هدف برنامه ای ما است.
*یک هدف مصطفی صابر تلاش برای ایجاد ارعاب منتقدین سیاسی خط مشی غیر کمونیستی حزبشان است. از قرار این شیوه را برای حفظ و تداوم خط سیاسی شان مفید تشخیص داده اند. برای ما که حزبیت را در حزب منصور حکمت آموزش دیده ایم. مشاهده وضعیت فعلی این حزب برایمان درد آور است. اما مصطفی صابر و هم خطی هایشان باید بدانند که چنین روشهایی نه تنها کارساز نیست، نه تنها باعث تحکیم سلطه خط سیاسی شان نخواهد شد، بلکه برعکس باعث حاشیه ای شدن و ایزوله شدن بیشتر حزبشان خواهد شد.
* قبلا رهبری حزب کمونیست کارگری ادعا میکرد که مسئول سنت "جدل آنلاین" کادرهایشان هستند که "حزب الله وار از حزبشان دفاع میکنند"، ما چنین ادعایی را از این رهبری هیچوقت نپذیرفتیم. الان روشن شده است که خود مصطفی صابر و محمد آسنگران و امثالهم در راس این سنت هستند. معلوم شد که خط مشی رهبری شان پرچمدار سنت "جدل آنلاین" است.
در آخر دوست دارم نکته ای را به مصطفی صابر و رهبران این حزب بگویم. دوستان شما نام حزب کمونیست کارگری را بیخود یدک میکشید. خط مشی شما واقعا ربطی به کمونیسم کارگری منصور حکمت ندارد. نه ادامه آن تاریخ هستید و نه حافظ آن سنتها و خط مشی هستید. آیا واقعا زمان آن نیست که اسم حزبتان را عوض کنید. شما که از منصور حکمت عبور کرده اید. تازگی با دوم خردادیها و دشمنان کمونیسم کارگری هم آواز شده اید که منصور حکمت که پیغمبر نبود. به ما و به خودتان لطف کنید و اسم حزبتان را عوض کنید. مگر احزاب بلوک شرق پس از سقوط بلوک شرق و تغییر خط مشی شان اسم حزبشان را هم عوض نکردند؟ چرا از این سنت بهره نمی جوئید؟ کمی جسارت بخرج دهید، اسمی مناسب سیاستهای اخیرتان انتخاب کنید. حزب اکس مسلم، حزب چپ سرنگونی طلب، حزب کمونیست پرو غربی، اسامی زیادی مناسب سیاست کنونی شما موجودند. باور کنید ما این اقدام شما را ارج خواهیم گذاشت. در غیر این صورت هر اقدام راست روانه و غیر کمونیستی شما را زیر نقد کوبنده خواهیم گرفت. هر کدام از ما یک سیاوش دانشور خواهیم شد.
در پایان نیز باید بگویم که ما اجازه نخواهیم داد دشمنان کمونیسم کارگری و منصور حکمت رفتار رهبری کنونی این حزب را مستمسکی برای ضربه زدن به کمونیسم کارگری و منصور حکمت قرار دهند. ما اجازه نمیدهیم.
http://shararehnouri1.blogfa.com/
شراره نوری
لندن، ۲۸ دسامبر ۲۰۰۸