برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٨٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٨٢

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سردبیر، شماره ٢٨٢ آخرین شماره نشریه ،حزب اتحاد کمونیسم ‏کارگری سیاوش دانشور
بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره: پیوستن به حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست ،آغاز دورانی جدید از تلاش کمونیستی کارگری،برای برافراشتن متحدانه پرچم کمونیسم منصور حکمت حزب اتحاد کمونیسم گارگری
بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست ،حزب کمونیستی کارگری قدرتمند، نیاز حیاتی جنبش ما ،در استقبال از پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب حکمتیست حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
اطلاعیه ،مراسم سیاسی و جشن با شکوه در سوئد ،به مناسبت پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب کمونیست کارگری - حکمتیست هیئت برگزار کننده مراسم
تور جهانگردی اپوزیسیون ارتجاعی ،از استکهلم تا پراگ آذر ماجدی
جنایتی دیگر، فاجعه ای دیگر،کارگران در طعمه حریق
فصل جدیدی از خیزش توده ای در مصر،تظاهرات توده ای ‏علیه اسلامیست ها
کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم ،کاهش دستمزدها، افزایش استثمار و ‏فشار کاری حزب اتحاد کمونیسم گارگری
اخراج کارگران ،سرو مشرق زمین محکوم است حزب اتحاد کمونیسم گارگری
   
   
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد