برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٧٨

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٧٨

برای یک دنیای بهتر

ستم ملی٬ مساله ملی٬ راه حل كمونیسم كارگری علی جوادی
گرامیداشت روز کورش ،نوستالژی رژیم گذشته!مردم نه ایران اسلامی میخواهند ‏نه ایران اهورایی آذرماجدی
ناسيونالیسم زخم خورده و ضد کمونیسم پاخورده
انقلاب اکتبر و رهایی زن ،حقوق قانونی و تثبیت رفتارها و نرم های ‏جدید ،بخش اول
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧٨ کارگران و ناسيوناليسم سیاوش دانشور
کمونيسم تنها راه نجات بشريت است! در سالروز ‏انقلاب اکتبر
فرقه كورش مدرسی ،با ملقمه اكونومیست ـ پاسيفیست در ضدیت با ‏كمونیسم كارگری (قسمت دوم) جليل بهروزى
مشخصات جنبش زنان در ایران هماارجمند
در حاشیه پانل بستن سفارتخانه ها ،و نقش لابیهای جمهوری اسلامی
افزایش سن بازنشستگی، جنایت حکومت اسلامی برای چپاول بیشتر کامران پایدار
در دفاع از کارگران زندانى چند گزارش
پیام کارگران معادن آفریقای جنوبی- روستنبورگ 12 اکتبر 2012 ،از طرف ‏کمیته هماهنگی اعتصاب روستبورگ شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ،دستمزدهای مهرماه معوق حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران شرکت گلراد قزوین
اخراج کارگران شرکت سایپا آذین
کارگران گاز حقوق هايشان را نقد کردند
اخراج کارگران وانیا ریل راه آهن تهران
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد