برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٧۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٧۶

برای یک دنیای بهتر

فدرالیسم سیاستی ارتجاعی و ضد انسانی است علی جوادی
حزب مشروطه ،و نسخه سیاه برای آینده ایران آذرماجدی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧۶ مبارزه عليه فقر،و خاکريز قانون کار سیاوش دانشور
"جنبش مستقل كارگری" پرچمی جدید ،در مقابله با گرایش سوسیالیستی در درون طبقه كارگر جليل بهروزى
بورژوازی و حراج انسان برای برون رفت از بحران پدرام نواندیش
بخشی از سخنرانی هما ارجمند ،در پانل بستن سفارتخانه جمهوری اسلامی و نقش لابییستهای این رژیم هماارجمند
سخنرانى فخرى جواهرى ،در تظاهرات ١٠ اکتبر فخری جواهری
تظاهرات ١٠ اکتبر در گوتنبرگ نادر رضانژاد
اجلاس لوکزامبورگ ،تشدید تحریمها، تشدید فقر و فلاکت بیشتر کامران پایدار
خانه گردی در تبریز و تهران ،باز هم بشقابهای ماهواره نازنین اکبری
ايران خودرو ،اخراج جنایتکارانه کارگران محکوم است حزب اتحادکمونیسم کارگری
سازمان مجاهدین ،یک سکت مذهبی باند سیاهی
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد